Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Hvorfor reklameforbud mot alkohol?

Hei!

Hvorfor er det forbudt å reklamere for alkohol, men lov å selge det?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 30.10.2017

Hei!

Vi har en lang tradisjon for bruk av alkohol her i Norge. Selv om alkohol er en lovlig vare, har vi strenge reguleringer knyttet til salg og skjenking. Grunnen til dette er at vi ønsker å begrense bruken av alkohol for å unngå de negative effekter den kan føre med seg. Myndighetene har også i tidligere år forsøkt å påvirke bruken av alkohol ved hjelp av ulike reguleringer. Blant annet var det forbud mot salg av brennevin i perioden 1919 til 1926. Dette forbudet var ikke særlig populært, og det var utstrakt smugling av brennevin inn til landet.

I dag forsøker vi å regulere bruken ved å begrense tilgjengelighet til alkohol. Dette gjøres gjennom at det kreves bevilling for å kunne selge og skjenke alkohol, at vin, brennevin og sterkøl kun kan selges fra Vinmonopolet og at vi har aldersgrense for kjøp av alkohol. Samtidig prøver vi også å regulere bruken ved hjelp av pris, ved at det er høye avgifter på vin og brennevin.
Reklameforbudet er også en del av de virkemidlene som skal bidra til et lavere alkoholforbruk i befolkningen. Tanken er at reklame for alkohol vil føre til et økt forbruk og at fravær av reklame vil ha motsatt effekt.

Jeg håper dette ga deg svar på spørsmålet ditt!

Med vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver
Informasjons- og forebyggingsteamet

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut