Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hvorfor snakke om rus?

Hei!

Hvorfor skal vi alltid snakke om rus og sånt på skolen?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 08.03.2023

Hei!

Det er flere grunner til å snakke om rus på skolen. En grunn er at dere ungdommer skal få informasjon om ulike rusmidler og mulige skadevirkninger de kan ha. Vi vet at ungdom på din alder ofte ønsker å prøve ut alkohol og andre rusmidler. Da er det en fordel at man har kunnskap om hvordan disse rusmidlene virker og hva som kan bli problematisk ved en rusepisode eller ved gjentatt bruk.
Aller helst ønsker vi at informasjonen fører til at de fleste ungdommer lar være å prøve ut rusmidler, eller at de i hvert fall utsetter å prøve disse til de er eldre. Det er nemlig slik at jo tidligere en begynner med alkohol eller andre rusmidler, jo større er sjansen for skader senere. Hjernen er for eksempel ikke ferdig utviklet i 15 årsalderen, og rusmiddelbruk kan føre til at den ikke utvikler seg slik den skal. Det er også påvist at ungdom som starter tidlig med alkohol drikker oftere og mer hver gang enn ungdom som venter med å bruke alkohol til de er 18 år eller eldre. 

Som du ser er hovedgrunnen til at en snakker om rus at en ønsker at ungdommene tar kvalifiserte valg, og helst utsetter rusdebuten slik at en unngår skader eller utvikling av et problematisk rusmønster.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut