Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Levealder for mennesker med skadelig rusmiddelbruk

Hei!

Hvor lenge pleier ungdommer som allerede begynner med rusmidler å leve i gjennomsnitt?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 08.11.2022

Hei!

Du stiller et spørsmål det kan være vanskelig å svare på. Hvor lenge man lever, er avhengig av mange ulike faktorer. Når det gjelder mennesker som ruser seg jevnlig, er det avhengig av hvilket rusmiddel en bruker, hvor mye og hvor ofte man bruker dette rusmiddelet og ens generelle livsstil og helsetilstand. De fleste voksne i Norge bruker for eksempel alkohol en gang i blant uten at det vil ha noen særlig innvirkning på levealder. Drikker man alkohol ofte og i store mengder, vil det kunne ha en innvirkning, uten at en kan si nøyaktig med hvor mange år man forkorter livet. Man kan også dø tidligere fordi man er mer utsatt for ulykker og så videre.

Når det gjelder bruk av ulike narkotiske stoffer gjelder det samme; det er avhengig av rusmiddel og hvordan det brukes. Blant dem som har det vi kaller et problematisk rusmisbruk, vil levealderen kunne forkortes med opptil 20 år, det vil si at forventet levealder for en som har ruset seg mye fra ungdomstiden er ca. 65 år.

De senere årene har tilbudet til rusavhengige blitt bedre, slik at de får bedre helsehjelp og hjelp til å håndtere rusproblemet sitt. Dette har ført til at rusavhengige lever noe lenger nå enn for noen år siden.

Du kan lese mer om dette temaet i denne artikkelen.

Jeg håper dette ga deg svar på spørsmålet ditt.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut