Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Omfang av cannabisbruk

Hei!

Hvilken aldersgruppe bruker mest cannabis?

Er bruken forandret de siste 5 årene?

Gutt 13

Svar fra ungrus.no 02.02.2018

Hei!

Folkehelseinstituttet gir hvert år ut en rapport om rusmidler i Norge. Der er det blant annet statistikk over hvor mange som har svart at de har brukt cannabis det siste året. Den statistikken viser at cannabis er mest bruk i aldersgruppen 16 - 24 år, mens det er noe lavere i gruppen 25 - 34 år. I den yngste gruppen er andelen som har brukt cannabis siste år relativt stabil fra 2012 til 2016 og varierer mellom 14 - 17 %. I den eldre gruppen var det et kraftig hopp fra 2012 til 2013 (fra 6 til 17 %), mens det fra 2014  har vært en liten, men jevn nedgang (til 8 % i 2016)

Dersom du vil finne ut mer om bruken av cannabis kan du lese det i rapporten her. (Fra side 248 og utover)

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

Informasjons- og forebyggingsteamet

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut