Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Rus og kriminalitet

Hei!

Er det noen typer rus som henger tettere med kriminalitet enn andre?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 04.09.2020

Hei!

Vi kan ikke si at noen typer rus er tettere knyttet til kriminalitet enn andre. Vi vet at alkoholbruk kan føre til at en lettere begår voldskriminalitet, men om det er flere voldstilfeller knyttet til alkohol enn til andre rusmidler er vanskelig å si. 

Størstedelen av kriminaliteten som begås i forbindelse med rus er vinningskriminalitet som tyveri, ran og innbrudd. Dette fordi en som er avhengig av rusmidler har behov for mye penger for å kunne betale for rusbruken sin. Dette er uavhengig av hvilke rusmidler vedkommende er avhengig av.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut