Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Seksuallovbrudd, politiattest m.m.

Hei!

Jeg har fått en dom på 21 dager ubetinget fengsel, som gjelder seksuallovbrudd straff. § 98

  1. Når blir det slettet fra min politiattest?
  2. Jeg gjennomfører nå et bussjåførkurs, og har bestått teoriprøven for buss. 
  3. Kan denne straffen hindre meg å søke om oppkjøring eller kjøreseddel senere?
     Hvis ja, hvor lenge må jeg vente til å bli bussjåfør?

Voksen mann

Svar fra ungrus.no 12.10.2023

Hei!

For å bli bussjåfør kreves det at du legger fram en ordinær politiattest. Ubetingede dommer på mindre enn 6 måneder blir slettet fra politiattesten etter 3 år. Jeg tror ikke dommen er til hinder for å søke om oppkjøring.

Det er politiet som utsteder kjøreseddel og da også sjekker vandel. Det er dermed politiet som vurderer om forholdet du er dømt for er til hinder for å få innvilget kjøreseddel.

Du bør ta kontakt med politiet på ditt hjemsted for å få svar på om du må vente før du kan få utstedt en kjøreseddel.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut