Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Straff for håndtering av hjemmebrent

Hei!

Hva er straffen for og frakte hjemmebrent over fylker?
Blir det tatt som narkodom?

Voksen mann

 

Svar fra ungrus.no 19.02.2019

Hei!

I følge Lov om omsetning av alkohol (akoholloven) kapittel 8, § 8.2 er det; ".. forbudt å forvare eller lagre brennevin som er ulovlig tilvirket eller omdestillert, og å forvare eller lagre alkoholholdig drikk som antas å ha vært eller skulle være gjenstand for ulovlig omsetning. Forbudet i første ledd mot lagring av ulovlig tilvirket eller omdestillert brennevin omfatter også oppbevaring til eget bruk."

I § 8.2a heter det: "Det er forbudt å kjøpe brennevin som er ulovlig tilvirket eller omdestillert."

Som du ser, er det å tilvirke (§8.1), kjøpe, oppbevare og lagre hjemmebrent forbudt. Straffen for overtredelse er omtalt i kapittel 10 i samme lov. Her heter det at overtredelse av loven straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. I særlig alvorlige tilfeller kan straffen bli opptil 2 år fengsel. Hvis det gjelder det som loven omtaler som meget betydelig kvantum alkoholholdig drikk straffes det etter straffelovens § 233. Her er strafferammen opptil 6 år.

Som du ser, er det egne regler for forbudet mot hjemmebrent, og det kan i noen tilfeller straffes like strengt som ved et narkotikalovbrudd. Det å frakte hjemmebrent over fylker innebærer å forvare den, og det er det å forvare og kanskje selge hjemmebrenten som vil bli straffet.

Du kan lese hele alkoholloven her og den aktuelle paragrafen i straffeloven her.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold
Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut