Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Straff som forebygging?

Hei!

Har en oppgave på skolen, hvor spørsmålet er om, i hvilken grad straff kan virke forebyggende på unge narkotikamisbrukere og er veldig usikker på hva jeg skal svare.

Annet 16

Svar fra ungrus.no 30.09.2020

Hei!

Formålet med straffereaksjoner er i Norge ment at de skal være preventive, altså at de skal virke forebyggende. Det betyr at muligheten for at du kan bli straffet for en handling, gjør at du ikke utfører handlingen. Begrunnelsen for at narkotika er ulovlig, og at du kan bli straffet med bøter eller fengsel dersom du oppbevarer, bruker og/eller selger det, er at det vil kunne forhindre at ungdom prøver ut narkotika. 

Samtidig har mange vist til at det ikke er hensiktsmessig å straffe mennesker som er avhengige av rusmidler for å bruke rusmiddelet de er avhengige av. Derfor har regjeringen foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. I stedet for straff som bøter eller fengsel, vil i så fall den som blir tatt med narkotika få tilbud om helsehjelp, slik at en kan behandle en eventuell avhengighet.

Dette har igjen ført til at noen blir bekymret for om en slik lovendring vil føre til at flere unge prøver narkotika fordi de opplever at det ikke vil få noen konsekvenser. 
Det er derfor en del uenighet om straff har en forebyggede effekt eller ikke.

Håper dette kan hjelpe deg med oppgaven din!

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

Rådgiver

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut