Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Cannabis og psykose

Hei!

Jeg er gutt på 18 år og lurer på hvor mange som egentlig havner i psykose på grunn av cannabis? Etter lengre tid med leting rundt om på nettet er det ingen målinger eller tall som indikerer hvor stort utslag av psykose som faktisk er i Norge. Etter som at man finner både falske påstander og fakta på nettet er det så usikkkert å kunne stole på innlegg fra feks nyheter eller leger som motsier hverandre.

Gutt 18+

Svar fra ungrus.no 15.08.2018

Kjære gutt, 18 år eller eldre!

Ditt spørsmål er viktig nå som debatten går omkring en avkriminalisering eller legalisering av cannabis. En eventuell endring av lovverket vil antagelig føre til flere brukere. Dersom det er slik at bruk av cannabis fører til flere alvorlige psykiske lidelser, kan det bety mye for både brukere som blir syke, og for det psykiske helsevernet som allerede er hardt presset i dag. Allerede i dag finnes det enkeltpasienter som er langtidsinnlagt etter å ha fått utløst svært alvorlige psykoser av syntetisk cannabis, men også av "vanlig" hasj. 

Tre spørsmål må besvares før vi konkluderer med sammenhengen mellom cannabis og psykose.

Det første handler om selve mekanismen for å utløste psykoser. Det har vært gjort flere forsøk der frivillige testpersoner har fått cannabis med et innhold av THC (som er det stoffet i cannabis som er mest psykosefremkallende) som svarer til den hasjen som er i bruk i dag. Disse eksperimentene har vist at et flertall av forsøkspersonene har fått en midlertidig psykose etter inntak, denne blir mildere når det er mye CBD (det beskyttende stoffet mot psykoser)  i cannabisen. Eksperimenter har altså vist at inntak av cannabis kan føre til psykoselignende reaksjoner i hjernen. Ettersom innholdet av THC i illegal cannabis er mye høyere i dag enn tidligere, og ettersom innholdet av CBD ikke er økt, er det teoretisk større fare for psykoser i dag. 

Det neste spørsmålet er: Er det observert flere mennesker med alvorlige psykiske lidelser blant cannabisrøykere enn hos andre på samme alder som ikke bruker/har brukt cannabis? Svaret på dette spørsmålet er også entydig: Det er flere tilfeller av psykoser blant cannabisbrukere. Vi regner at i de fleste land er antallet mennesker med kroniske, alvorlige psykoser ca. 1%. Blant cannabisrøykere er det observert ca. 2% med slike lidelser. Den mest kjente studien er en omfattende studie der svenske rekrutter ble kartlagt på sesjon og så fulgt over mange år. Også britiske og australske forskere har funnet det samme: Det er omtrent en dobling av alvorlige psykoselidelser blant cannabisbrukere. 

Det siste spørsmålet, som er det vanskeligste å besvare, er: Er denne overhyppigheten av alvorlige psykiske lidelser forårsaket av THC, eller ville disse pasientene blitt syke uansett? En mulighet er at mennesker som har en sårbar psyke har funnet ut at cannabis virker beroligende og stabiliserende. De siste årene har denne diskusjonen vært svært aktiv i fagmiljøene. Det siste jeg har sett av studier, tyder på at forskerne nå er temmelig sikre på at cannabis i seg selv kan utløse psykoser hos mennesker som ellers ikke ville blitt psykotiske. Prosenten av psykoser hos cannabisbrukere er jo uansett lav, om det er 1% eller 2% som blir rammet. Antallet blir ganske høyt fordi det er såpass mange som bruker cannabis. For dem det gjelder og deres famlier, er dette en enorm tragedie, og psykisk helsevern har en vanskelig oppgave, fordi noen av disse psykosene ser ut til å være tidkrevende og vanskelige å behandle.  

Jeg har ikke lagt inn lenke til referansene for mine svar ovenfor, men de er ikke vanskelig å finne. Lykke til dersom du vil sette deg bedre inn i denne sjeldne, men viktige bivirkningen av cannabisbruk!

Med hilsen

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege,
spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut