Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Cannabis og schizofreni

Hei!

Hvorfor sier dere at cannabis gir schizofreni når det allerede er bevist av forskning at dette er noe tull og er propaganda fra 1930-tallet? (Harvard university har nemlig motbevist denne shizofreni-teorien) Det samme gjelder påstandene dere kommer om at marijuana gir lungekreft og andre pusteskader når det også er bevist av forskning at cannabis nesten gjør ingen skade på lunger og hals... Dere svarer med så mye tullete påstander for å skremme ungdommen bort fra marijuana... start å fokuser på de gode grunnene for å holde seg unna cannabis, som f.eks. At hvis man har et ukontrollert bruk kan man bli mye slapp og umotivert. Men hvis man har et kontrollert bruk er faren for sykdommer og problemer minimale. Mitt hovedspørsmål: hvorfor prøver dere å spre propaganda fra forrige århundre rundt omkring i landet mitt?'

Gutt 18+

Svar fra ungrus.no 11.04.2016

Forskningen på cannabis har i mange år vært av svært varierende kvalitet, og det har vært lett å plukke fram de resultatene som passer, slik du viser i ditt innlegg. Forskningsresultater gjort på cannabis og marihuana for mer enn ti  år siden er i liten grad brukbare når man skal vurdere dagens stoffer, som har en helt annen styrke og sammensetning enn de hadde tidligere. Derfor forsøker vi å holde oss orientert om nyere forskning av god kvalitet. Fremdeles spriker resultatene. Men tendensen er dessverre at vi får bekreftet det vi prøver å få fram: For mange er det såpass store bivirkninger av å bruke cannabis slik den er blitt i dag, at det er god grunn til å advare mot dette.

 

Ellers i samfunnet legger man til  grunn «føre-var prinsippet», altså at dersom man ikke er helt trygg på at et tiltak (eller medikament eller narkotisk stoff) er trygt, skal man prøve å unngå dette. Det er ikke alltid mulig. Men bruk av cannabis er ikke nødvendig etter vår oppfatning, derfor står vi støtt på føre-var-prinsippet i denne saken. Det sikreste er å avstå fra bruk av cannabis i alle former.  

 

Med hilsen

 

Dagfinn Haarr

Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut