Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Cannabisrøyking og lungekapasitet

Hei!

Etter sist innsendte spørsmål kom jeg over nok et svar dere har delt ut til stakkars ungdom som ønsker fakta. Røyking av cannabis gir økt fare for kols, som er en alvorlig lungesykdom.  Kan dere gi meg et tilfelle av kols som har noe som helst med cannabis å gjøre?! Når lungekapasiteten til en "misbruker" er bedre enn til en som ikke bruker hasj blir jo denne påstanden verdiløs.

 

Svar fra ungrus.no 24.08.2015

Hei tilbake!

Svar på siste spørsmål: Dessverre har jeg funnet mange tilfeller av kols i min tidligere allmennpraksis der cannabisrøyking har vært en viktig medvirkende årsak. Et titalls pasienter har også dødd av kols i en alder fra 43-60 år. Så her er det ikke bare ett tilfelle, det er mange.

Det som forundret meg mest, er at kolsen hos noen av disse pasientene har kommet så tidlig i livet. Normalt regner man at en vanlig sigarettrøyker får sin kols i 60-70-års alder, mens i disse tilfellene har målinger av lungefunksjon vist utvikling av kols i 35-40 årsalder. Den yngste som døde direkte av kols var 43 år og hadde brukt cannabis daglig ved siden av vanlig tobakk i 25 år. Jeg holder på å gjøre opp et større materiale der jeg sammenligner lungefunksjonen hos LAR-pasienter som bare røyker tobakk, med de som også røyker cannabis. Tallene er svært tydelige: Blant disse pasientene er lungefunksjonen betydelig dårligere hos de som også bruker cannabis. For øvrig er de to gruppene jeg sammenligner, helt like, både når det gjelder alder og hvor lenge de har brukt cannabis og tobakk. 

Man kan innvende at dette er en veldig spesiell pasientgruppe, siden alle også har store rusproblemer i tillegg og alle har brukt sprøyter. Men i det siste er det offentliggjort undersøkelser som viser samme tendens. En av de største stammer fra Skottland der man nøye har fulgt lungefunksjonen hos alle cannabisrøykere i hele pasientgruppen på et stort legesenter, og der konklusjonen er at de som bruker cannabis, får en raskere ødeleggelse av lungene enn de som ikke bruker det. 

Foreløpig er det gjort lite forskning på dette området, blant annet fordi det er vanskelig å få tak i pasienter som man kan følge over tid. Men dessverre er det mer og er tydelig at cannabis i større eller mindre grad påvirker lungene negativt. Det er selvfølgelig store individuelle forskjeller, akkurat som med tobakksrøyking- mange kjenner til storrøykende 90-åringer som aldri har vært syke i sitt liv. 

På denne bakgrunn er det helt uproblematisk for meg å minne unge cannabisrøykere på at de kan sette sin lungefunksjon i fare ved å bruke cannabis regelmessig.

Med hilsen

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege og tidligere fastlege
Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut