Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Alkohol versus narkotika

Hei!

Hvorfor er alkohol mer skadelig enn narkotika?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 06.03.2020

Hei jente, 15! 

Dette er et spørsmål som ofte kommer opp når man diskuterer illegale rusmidler, og derfor er det viktig å forsøke å sortere litt. Først og fremst: Både alkohol, tobakk og de illegale rusmidlene er skadelige, men på litt forskjellige måter. Hovedgrunnen til at alkohol regnes som mer skadelig enn de illegale midlene, er at det er mange flere som bruker alkohol, dermed blir det også mange flere som blir utsatt for skader og sykdommer som har sammenheng med alkoholen. Det er også viktig å være klar over at de aller fleste skadene og ulykkene som skjer under alkoholpåvirkning, skjer hos mennesker som har et "normalt" drikkemønster, altså nesten 80 % av alle voksne her i Norge. Så hovedkonklusjonen er at alkohol er et mye større folkehelseproblem enn illegale rusmidler.
Men hos den enkelte vil det være annerledes: Da spiller det inn hva slags stoff man bruker, hvor mye og hvor ofte, og ikke minst hvorledes den enkelte reagerer på de ulike stoffene. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut