Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Endret hjernefunksjon ved for høyt alkoholinntak?

Hei!

Kan hjernefunksjonen bli endret ved for høyt alkoholinntak pr. uke, selv om en ikke har promille?

Kvinne 18+

Svar fra ungrus.no 23.01.2018

Kjære kvinne 18+!

Jeg oppfatter spørsmålet ditt slik at du lurer på om man kan få endret hjernefunksjon selv om man ikke er synlig påvirket av alkohol? All alkohol man drikker vil gi promille, uansett hvor lite man drikker. 

Svaret på spørsmålet ditt kan deles i to: Del en: Vil hjernefunksjonen bli endret i øyeblikket? Del to: Vil hjernefunksjonen bli varig svekket dersom man drikker litt for mye hver uke? 

Svaret på del en: Hjernen blir påvirket av alkohol, uansett hvor lite man drikker. Selv små mengder påvirker både vurderingsevnen og evnen til å kjøre bil eller håndtere maskiner. Hukommelse og konsentrasjonsevne blir også påvirket av selv små mengder alkohol. Fordi alkohol virker på omtrent hele hjernen, er det også mange andre hjernefunksjoner som kan bli påvirket. 

Svaret på del to: Alkohol er egentlig en kreftfremkallende nervegift, og dersom hjernen er påvirket av alkohol over lang tid, kan den bli skadet.
Vi er mest bekymret for eldre mennesker som fortsetter å bruke samme mengde alkohol som de gjorde da de var yngre. Fordi hjernen tåler mindre i eldre år, er også sjansen for å bli skadet større. Slike skader kan arte seg som demens, men også psykiske plager av forskjellig slag, spesielt angst og depresjon og søvnvansker.
Også unge mennesker som drikker alkohol jevnlig utsetter seg for fare for hjerneskader. Dette kommer av at hjernen er ekstra følsom for alkohol i de årene den utvikler seg mest, altså i tenårene. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

kommuneoverlege

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut