Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Fører rus til sykdom?

Hei!

Kan rusmidler gi sykdommer, og hvilke sykdommer kan de gi?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 20.05.2019

Kjære jente, 13!

Dette spørsmålet er både veldig lett å svare på, men også ganske vanskelig dersom jeg skal gå mer i dybden.
Her kommer først det enkle svaret: Ja, rusmidler kan gi sykdommer, og rusmidler kan gi nesten alle sykdommer, både psykiske sykdommer og sykdommer i kroppen.
Her er noen eksempler: Bruk av alle rusmidler kan gi mer av det vi kaller livsstilsykdommer, altså diabetes type 2, høyt blodtrykk og noen kreftsykdommer, og ikke minst lungesykdommer som kols.
De som bruker sprøyter, har større sjanse for å få hiv og hepatitt B og C (leverbetennelse) som kan gi skrumplever eller leverkreft senere i livet.
De som røyker hasj er særlig utsatt for å få lungekreft.
Alkohol kan påføre oss nesten alle sykdommer man kan tenke seg, både kreft, hjertesykdommer, lungesykdommer og psykiske sykdommer som demens, angst og depresjon. 

Det er en tett sammenheng mellom rusbruk og psykiske sykdommer. Det er ikke alltid så lett å si om det var de psykiske plagene som kom først, eller om rusen utløste de psykiske plagene.
I alle fall er det mye mer psykiske plager blant rusmisbrukere, og det gjelder alle slags plager. Alvorlige sinnslidelser kan utløses av syntetisk cannabis, amfetamin og kokain, og angst og depresjon følger nesten alle rusmidler. Søvnvansker er svært vanlige hos rusmisbrukere. 

Dette er bare et lite utvalg av sykdommer som rusmisbruk kan føre med seg. Det finnes hele lærebøker som sier mer om dette. Og "fasitsvaret" er at mennesker med alvorlige ruslidelser gjennomsnittlig lever opp til 20 år kortere enn resten av befolkningen. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut