Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Forskjell for unge og voksne narkotikabrukere?

Hei!

Hva er forskjellen for unge og voksne når de bruker narkotika?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 12.02.2020

Kjære jente, 13! 

Dette var et ganske vrient spørsmål, men jeg skal forsøke å komme med noen svar: I det store og hele vil narkotiske stoff (og alkohol og nikotin) virke på samme måte på kroppen hos voksne og ungdommer, men den store forskjellen er at unge kropper og hjerner fortsatt vokser og utvikler seg. De narkotiske stoffene (og alkohol og nikotin) kan påvirke mange ulike deler av kroppen. Det aller viktigste organet som blir påvirket, er hjernen. Den utvikler seg i rasende fart i ungdomsårene, og hjernen er ikke helt ferdig utviklet før man passerer 20 år (opptil 24 år hos menn). Alle narkotiske stoff virker på hjernen på mange ulike måter. En ung hjerne kan få en dårligere utvikling dersom den blir utsatt for slike stoffer. Forskning har vist at dersom man bruker cannabis (hasj/marihuana) i 13-15års alderen, kan intelligensen bli varig svekket resten av livet. 

En annen ting som bekymrer, er at unge mennesker kan utvikle avhengighet av narkotiske stoffer (og alkohol og nikotin) mye raskere enn eldre mennesker. 

Andre deler av kroppen vil også kunne ta skade dersom man bruker disse stoffene i ung alder. Både leveren, blodårene, hjertet og andre organer kan ta skade dersom de blir påvirket mens de er i utvikling. 

Ungdomsårene er år da man ikke bare skal lære skolefag, man skal også lære å bli et voksent menneske og klare seg i en vanskelig verden. Dersom man bruker mye narkotiske stoffer (og alkohol) i ungdomsårene, vil hjernen ofte være ute av stand til å lære alt det man må lære seg for å kunne takle livets mange utfordringer. Og det er vanskelig å ta dette igjen, selv om man slutter å ruse seg seinere i livet. 

Mennesker som starter med å bruke narkotiske stoff (og alkohol) i voksen alder, vil altså ha en ferdig utviklet kropp og hjerne. De har i hvert fall hatt muligheten til å lære det de skal som unge. Så stort sett vil jeg si at det å starte med disse stoffene i voksen alder er mindre skadelig enn å begynne som tenåring. Men også voksne misbrukere av narkotika og alkohol kan få store problemer med å takle livet sitt, og det er mange helseplager og psykiske plager som misbruket fører med seg uansett alder!

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut