Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hva skaper avhengighet?

Hei!

Hva er det du blir avhengig av i alkohol og kokain?

Gutt 13 år

Svar fra ungrus.no 23.05.2019

Hei, gutt, 13!

Dette var et veldig godt spørsmål, og svaret kan være veldig enkelt eller litt mer vanskelig. Jeg begynner med det enkle svaret: Det er selve alkoholen og kokainen du blir avhengig av. Begge er kjemiske stoff som påvirker og etter hvert skader belønningssentrene i hjernen. 

Dersom du er interessert i hva som skjer i hjernen når noen blir avhengige av alkohol eller kokain, må jeg gå grundigere til verks. For det første er det viktig å huske på at de aller fleste ikke blir avhengige av disse stoffene selv om vi bruker dem. Men noen blir lettere avhengige enn andre, antagelig har det noe med arv å gjøre. Noe mange ikke vet, er at nikotin faktisk er det stoffet man fortest kan bli avhengig av, og snus inneholder mer nikotin enn sigaretter. 

Avhengighet betyr at man har en sterk trang til å ta inn det stoffet man er blitt avhengig av, man får ubehag (abstinenser) dersom man ikke får tilført stoffet, og det sosiale livet (økonomi, familie, venner, jobb) blir mer eller mindre skadet/ødelagt. Det er veldig sterke krefter i hjernen som styrer dette, og for oss andre kan de virke helt utrolig at mennesker skader seg selv så mye som mange rusmiddelavhengige gjør.
Det som skjer, er at belønningssystemet i hjernen blir satt ut av spill av rusmidlene. Dette systemet lager blant annet dopamin. Når dopamin strømmer ut i hjernen, føler vi oss lykkelige og vi får lyst til å gjøre mer av det som utløste dopaminet. Hos mennesker som ikke er rusmiddelavhengige, er noe av det som utløser dopamin for eksempel sex, mat, fysisk aktivitet, det å være sammen med andre mennesker ("flokken") og kulturopplevelser som musikk etc. Hos de som er rusmiddelavhengige har stoff som alkohol, kokain, heroin, cannabis, amfetamin og metamfetamin overstimulert lykkesenteret slik at dopaminet ikke blir sluppet ut på normal måte. Disse stoffene overtar for de naturlige dopaminutløserne, og det er det vi kaller fysisk avhengighet. Alle de stoffene jeg nevnte ovenfor gir omtrent samme påvirkning på belønningssystemene i hjernen. 

Når først belønningssystemene er satt ut av spill av rusmidler, tar det tid å få det normalt igjen etter at man har sluttet med rusmidler. Det kan faktisk ta flere år, og i den tiden er det svært lett å få tilbakefall til å bruke rusmidler igjen. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut