Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Hvor farlig er cannabis?

Hei!

Du sier at mange har dødd av cannabis og at det forårsaker mange helseplager, uten å følge opp argumentet. På forumene der jeg snakker med mennesker som er heltidsbrukere er det veldig få/ingen som sliter med de helseplagene du omtaler. Jeg har heller ikke lest om at mennesker har dødd av cannabis. Argumentene har ikke noe bevis eller oppfølging. Om du legger ut dette bare fordi din egen moralisering ikke tilater at mennesker bruker stoffet, er det forståelig... vi lever i et veldig sosialistisk samfunn hvor modernisering skjer veldig gradvis og mange mennesker er redd for forandring. Men å oppgi feil informasjon for å skremme folk til å oppnå din eget mål, er for min egen del moralsk feil. så spørsmålet mitt er egentlig...
Hva slags bevis eller forskning har du på "pasientene" dine? Hvorfor fører cannabis til disse helseplagene? Er det ikke slikt at nikotin fører til den slags plager? Vi ser jo godt en sammenheng mellom cannabis og tobakk hos forbrukere, så hvordan kan du konkret skylde på cannabis?

Gutt 18 +

Svar fra ungrus.no 10.02.2017

Kjære gutt, 18 +!

Det virker som du retter spørsmålet direkte til meg, så derfor skal jeg forsøke å svare deg. Jeg bygger ikke mitt svar på hva jeg har opplevd som fastlege for 200 cannabisbrukere gjennom 15 år eller mine egne holdninger og eventuelle moralisme.
Nå er det kommet en helt fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om virkninger og skadevirkninger av cannabis: WHO: "The health and social effects of nonmedical cannabis use", der 35 av verdens ledende forskere har satt sammen det man vet sikkert, og det man ikke er sikker på om cannabis. Her er det forskere både innen lunge- og hjertesykdommer, hjerneforskere og  rusforskere som har gått sammen. Dette er cannabisverdenens "klimarapport". Akkurat som når det gjelder klimapanelet, er det noen som uansett ikke vil akseptere vitenskapelige fakta. Men det er lite vits i å forske hvis vi ikke skal akseptere gode forskningsresultater. Jeg anbefaler deg å lese hele rapporten, den ligger her.  Her er noen av de viktigste funnene: 
- Tidligere forskning og erfaringer med cannabis er i liten grad gyldige, fordi både inntaksmønster og mengden THC og CBD er endret i stor grad de senere år. Cannabis inneholder mange ganger mer THC nå enn på 1970-tallet, og innholdet av CBD, som beskytter mot psykiske bivirkninger, er ikke økt, heller noe redusert. 
- Det er ingen som dør av overdoser av cannabis.
- Derimot dør en del unge mennesker av hjerteinfarkt og hjerneslag, fordi cannabis påvirker hjerte-karsystemet.
- Cannabis gir akutt betennelse i luftveiene og astmatisk besvær, men det er usikkert om bruk av marihuana alene fører til kols. (Min forskning viser at lungene blir betydelig mer skadet av kombinasjonen nikotin og cannabis enn av nikotin alene.) 
- Det er funnet en sammenheng mellom cannabisbruk og testikkel- og prostatakreft.
- Langvarig bruk av cannabis, spesielt dersom man begynner tidlig i tenårene, ser ut til å kunne gi en redusert IQ på opp til 8 poeng i forhold til det man ellers kunne oppnådd.
- Sannsynligheten for å dø i en trafikkulykke er flerdoblet dersom du er påvirket av cannabis.
- Blant storbrukere av cannabis er det mange storforbrukere av alkohol og det er ingen tegn til at alkoholbruken går ned i områder der cannabisbruken øker. 
- Faren for alvorlige psykiske lidelser er økt til det tredobbelte blant cannabisbrukere, og forskerne mener nå å se at dette er lidelser som blir utløst av cannabisbruken hos spesielt følsomme individer. Det er ikke mulig å si på forhånd hvem som har denne sårbarheten
- Antall unge som søker hjelp i spesialisthelsetjenesten for cannabisavhengighet er sterkt økende over hele Europa. Det er opptil fire ganger flere som søker hjelp for cannabisproblemer enn de som søker hjelp for alkoholproblemer, enda det er 10-20 ganger flere som bruker alkohol. 

Jeg er totalt umoralistisk når det gjelder cannabis og eventuell legalisering. Mitt argument er enkelt: På grunn av det jeg har beskrevet ovenfor, er jeg overbevist om at vi bør gjøre hva vi kan for å holde forbruket av cannabis så lavt som mulig. Og Norge ligger gunstig an, vi bør ta vare på den posisjonen. Legalisering eller ikke legalisering er det opp til politikerne å avgjøre, men målet bør være å holde forbruket så lavt som mulig.
Siden både Colorado og sju andre stater i USA til nå har legalisert cannabisbruk, vil vi etter hvert få ganske gode og sikre data som viser om legalisering er en farbar vei for å begrense bruken av cannabis. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr
kommuneoverlege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
tidligere fastlege

 

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut