Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Livsstilsykdommer som følge av rusbruk

Hei!

Har dere noen eksempler på livsstilssykdommer man kan få av rusmidler?

Gutt 17

Svar fra ungrus.no 03.04.2019

Kjære gutt , 17!

Spørsmålet ditt er svært viktig, fordi man ofte glemmer at mennesker med alvorlig rusproblem har mye kortere levetid enn resten av befolkningen, det er snakk om mer enn 20 år forkortet levetid. Man tenker kanskje at de dør av overdoser og ulykker, altså årsaker som har direkte med rusen å gjøre. Men statistikken  viser at det de fleste dør av, er det vi til vanlig nå kaller NCD, som står for ikke-smittsomme sykdommer, også kalt livsstilssykdommer.
De fire store gruppene av disse sykdommene er hjerte-karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes type 2. Alle disse gruppene av sykdommer er hyppigere hos rusmisbrukere. Det er mange årsaker til dette, blant annet er røyking mye mer vanlig blant rusmisbrukere enn i resten av befolkningen. Mennesker som er utsatt for kronisk stress vil kunne utvikle NCD-sykdommer. Vi vet også at mennesker som har vært utsatt for overgrep og traumer i barndommen både er mer utsatt for å få rusproblemer og for å få NCD-sykdommer. 

I tillegg til disse fire sykdomsgruppene regner vi gjerne psykiske lidelser som angst og depresjon med til livstilssykdommene. Blant rusmisbrukere er det en stor overhyppighet av slike lidelser også. Noen ganger er lidelsene utløst av rusmiddelbruken, men like ofte kommer de psykiske plagene først, og så blir rusmisbruket kanskje en slags selvmedisinering. 

Så det enkle svaret på spørsmålet ditt; "Har dere noen eksempler på livsstilssykdommer man kan få av rusmidler?" er: Alle! Men årsaken til sykdommene er mange og ulike. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut