Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Rett til å gå til grunne?

Hei!

Har man norsk lov på sin side, hvis man ønsker å drikke seg i hjel?

Mann 51

Svar fra ungrus.no 24.11.2022

Hei mann, 51!

Spørsmålet ditt om det er lov å drikke seg i hjel, er tilsynelatende veldig greit: Svaret er at i utgangspunktet er det ingen forbud i norsk lov mot å drikke seg i hjel dersom man er å betrakte som samtykkekompetent. Det å være samtykkekompetent, (eller beslutningskompetent) betyr at man har full råderett over eget liv og egen helse. Det betyr for eksempel at man kan si nei til behandling av sin alkoholisme. All behandling av ruslidelser skal skje frivillig. 

Et lite unntak finnes: Man kan i spesielle tilfeller holdes tilbake i institusjon i inntil tre måneder ved tvang. Dette er ikke tvangsbehandling, men tiden skal brukes til kartlegging av ruslidelsen og motivasjon for behandling. 

Her er lovteksten:  "Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a femte ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder." 

Det finnes flere bestemmelser om avvergeplikt i lovverket, men i alle disse tilfellene dreier det seg om å avverge skade på andre mennesker, det er ingen plikt til å avverge at mennesket selv går til grunne. Men dermed er det ikke sagt av lovverket nekter oss å forsøke å hjelpe hverandre, og det er mange eksempler på at mennesker har omsorg for hverandre og bidrar til å hindre at mennesker går til grunne. 

Hva så med hensynet til de pårørende til den som er i ferd med å gå til grunne? Dette er en enorm belastning for dem det gjelder. Her er det viktigste å gi dem all mulig støtte til å kunne holde ut i en slik krevende situasjon. Helsevesenet, frivillige organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner gjør en stor jobb for å hjelpe pårørende gjennom slike vanskelige livssituasjoner. 

Hilsen

Dagfinn Haarr

Lege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut