Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Unge og rus

Hei!

Lurte på hvorfor det er så mange som starter med rus i ung alder (13 -17 alderen)?
Og hvordan blir kroppen din siden du er så ung?
Er det da sannsynlig å få noen spesielle sykdommer, og evt hvilke sykdommer?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 07.06.2017

Kjære jente, 14!

Det er faktisk ikke så mange som starter med rus i ung alder. Ungdataundersøkelsene viser at dagens ungdom er veldig forsiktige med rusmidler. Og unge i Norge er blant de beste i Europa!
Blant de som prøver rusmidler, er det få som får problemer med sitt rusbruk, De aller fleste som prøver rusmidler, prøver alkohol. Men også alkoholbruken er på vei ned blant de unge. 

Det å prøve ut forskjellige sider av livet er en normal del av det å være ung og bli voksen. Dette gjelder ikke bare rusmidler, men også sex for ekesempel. De aller fleste kommer greit gjennom denne fasen av livet. Noen få ender opp med problemer, for eksempel med alkohol eller ulovlige rusmidler. Mange av disse har andre problemer, enten psykiske plager eller at de har vært utsatt for overgrep. Da er de mer sårbare og kan lettere få rusproblemer. Jo yngre de er når de starter, jo farligere er det for kroppen og hjernen, og jo vanskeligere er det å komme ut av problemene. 

Fordi kroppen, og ikke minst hjernen, fortsatt utvikler seg og vokser, er det ekstra skadelig å bruke rusmidler i ungdomstiden. Det kan gi skader som man må slite med resten av livet.

Unge rusmisbrukere har lettere for å få alvorlige psykiske plager. Det er eksempel på ungdom som har prøvd cannabis eller syntetisk cannabis bare en gang som har er blitt innlagt med alvorlige angstlidelser, og det har tatt lang tid før de har kommet til hektene igjen. Andre sykdommer som er vanligere hos rusmisbrukere er infeksjoner (lungebetennelse, hudbetennelse, kjønnsykdommer, leverbetennelser) og mangelsykdommer fordi de ofte ikke får i seg de næringsstoffende de trenger. Også det vi kaller livsstilssykdommer, slik som høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom og kols, er mer vanlige hos rusmisbrukere. 

Vennlig hilsen

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut