Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Farer ved narkotikabruk

Hei!

Jeg lurte på hvilke direkte og indirekte farer narkotika kan føre til.

Gutt 12

Svar fra ungrus.no 15.02.2016

Hei!

Vi tenker ofte at bruk av narkotika først og fremst går ut over den som ruser seg. Likevel er det en betydelig belastning for familie, venner og arbeidskolleger å være tett på en som ruser seg.
I tillegg kan uhell, vold, ulykker og seksuelle overgrep både ramme den som er ruset og den rusa personen kan forårsake skader på andre.
En indirekte fare, som vi alle utsettes for, er når noen kjører bil, båt, moped eller motorsykkel i ruspåvirket tilstand. Rusen gjør at man blir en dårligere sjåfør og lettere kommer ut for farlige situasjoner.

Når det gjelder farene for den som bruker narkotika, kan vi dele dem inn i fare for akutte skader, som skjer når man er ruset, og fare for skader som kan oppstå ved langvarig bruk.

Akutte skader kan være de samme som dem jeg har nevnt over. I tillegg kommer faren for akutte psykoser og overdoser.

Når det gjelder fare ved langvarig bruk, vil jeg først nevne at når man bruker mye av et stoff, blir kroppen vant til det, og det skjer en toleranseutvikling. Det betyr at man trenger mer av stoffet for å få samme rusvirkning som før. Da kan det etter hvert bli slik at om man ikke får i seg det rusmiddelet en dag eller to, så reagerer kroppen med abstinenser. Da kan man føle seg syk, nervøs og uopplagt, og man får lyst å ruse seg igjen for å bli kvitt ubehaget.
Det er dette som skjer når man utvikler en avhengighet. Mange trenger profesjonell hjelp for å klare å slutte å ruse seg når de har holdt på med det lenge.

Avhengig av hvilket rusmiddel man bruker, øker faren for en rekke sykdommer. Eksempler kan være lungesykdommen KOLS for cannabisrøykere, hjerte- og karsykdommer for dem som bruker mye sentralstimulerende midler som kokain, amfetamin og metamfetamin, hepatitt C, med fare for alvorlige leversykdommer for alle som bruker ureine sprøyter og mye mer.
Hvis du vil vite mer om helsefaren ved bruk av de enkelte stoffene, er det gode lenker på denne nettsiden.

Hvis livet preges av narkotikabruk, er det også mange andre vansker som øker på. Det er dyrt og man må skaffe penger til rus. Mange får problemer med økonomien. Dette kan igjen gå ut over evnen til å betale husleie, og det kan bli vanskelig å holde på et fast sted å bo. Hvis man må ty til ulovlige metoder for å skaffe seg penger til rus, blir man før eller siden tatt av politiet. Da blir det et møte med rettsvesenet og kanskje man må sone en straff i fengsel.

Et slikt liv med rus er hardt, og det er ikke så lett å få gjennomført de tingene man kanskje drømte om før man begynte å ruse seg. Så en av de største farene med å bruke narkotika er kanskje at du risikerer at alt rundt dette etter hvert tar så stor plass i livet ditt at det ikke blir plass til de andre tingene som du opprinnelig syntes var viktig?

 

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut