Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Forebygging av helseskader

Hei!

Hvordan kan helseskader forebygges?

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 26.11.2018

Hei!

Dette er et veldig stort spørsmål, som ligger inne under noe som kalles folkehelsearbeid.
Folkehelsearbeid er det samfunnet gjør for å fremme befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller beskytte mot helsetrusler. Det betyr også av at man arbeider for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. (Kilde: regjeringen.no)

I Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter fra 2015, kan du lese hvordan Regjeringen ønsker man skal forebygge helseskader. Her står det veldig mye om hvordan samfunnet skal legge til rette for at befolkningen skal få leve sunne, gode liv, så lenge som mulig.

I praksis betyr det blant annet at samfunnet skal legge til rette for gode, trygge boområder, barnehager, skoler og fritidstilbud for alle. I tillegg skal det være gode og tilgjengelige helsetilbud når man trenger det. Å jobbe for at barn ikke skal føle seg utenfor som følge av at foreldrene har dårlig økonomi, er også viktig.
Så må alle som jobber med barn følge med og passe på at de har det bra. Hvis det er noe som gjør at man blir bekymret, må man sjekke det ut og gjøre noe med det hvis barnet for eksempel har problemer på skolen, blir mobbet, eller er utsatt for vold eller overgrep.
Også for voksne og eldre er det viktig å legge til rette for aktivitet og at man kan ha et sunt kosthold, få bevege seg og ikke la tobakk, alkohol og andre rusmidler ødelegge helsa.
(Det er mange lover og retningslinjer som begrenser tilgangen til alkohol og tobakk, og narkotika er forbudt. Sukkeravgiften var også et forsøk på å få folk til å velge sunnere alternativer).
Å legge til rette for at folk skal føle seg inkludert i aktivitet og jobb, er også viktig for god helse.

I Folkehelsemeldingen står det også noen råd som gjelder hvordan den enkelte av oss kan prøve å leve for å forebygge helseskader:

Ti helseråd fra folk til folk

  • Vær deg selv
  • Godta ufullkommenhet
  • Skap gode, nære fellesskap
  • Finn likevekt mellom arbeid, hvile og lek
  • Bruk naturen som helsekilde
  • Vær raus i møte med den andre
  • Vis måtehold både med nytelser og plikter
  • Se lyst på livet
  • Tro og håp er helsekilder
  • Spis sunt og gå eller løp tur, men med måte

Kilde: Helse på norsk: god helse slik folk ser det. Per Fugelli og Benedicte Ingstad. 2014.

Som du ser av svaret, kan spørsmålet ditt romme alt fra hvordan samfunnet kan legge til rette for god folkehelse til hva den enkelte av oss kan gjøre for å fremme god helse og forebygge helseskader.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut