Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Grunner til ikke å ruse seg

Hei!

Kan jeg få 5 grunner til at folk ikke bør ruse seg?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 09.01.2018

Hei!

Det er et godt spørsmål du kommer med, og jeg er sikker på at du har tenkt på noen grunner selv til at folk ikke bør ruse seg.
Når du bruker ordet ruse seg, er det kanskje det å bruke narkotika du tenker på? De fleste som ruser seg i Norge, bruker alkohol som rusmiddel. Det er alkohol som skaper størst problemer her i landet, rett og slett fordi det er så vanlig å drikke. Når jeg gir noen grunner til ikke å ruse seg, kan dette gjelde bruk av alle typer rusmidler.

  1. Når man er ruset, øker faren for å komme opp i vanskelige og farlige situasjoner. Det kan være krangler, uhell, ulykker, vold og uønskede seksuelle opplevelser.
    Hvis man ikke ruser seg, er det lettere å ha oversikt og kontroll.
  2. Bruk av rusmidler fører til at noen utvikler avhengighet. Da er det vanskelig å slutte, selv om det gir alvorlige konsekvenser. Hvis livet begynner å handle mye om det å drikke eller ruse seg på narkotiske stoffer, skjer det ofte også mange negative ting. Rus kan være med å skape eller forsterke følelsen av å være utenfor og alene. Mange mister kontakt med venner og familie hvis man ofte er ruset og livet dreier seg mye om rus. Dette er vanskelig for en selv, men fører også til mye engstelse og vonde opplevelser for de nærmeste. Når pengene går til rus, får mange ofte dårlig økonomi. Mye tid og krefter brukes på å skaffe seg penger til å kjøpe rusmidler for. Mange må ty til kriminalitet eller prostitusjon for å kunne betale for rusmidlene, kanskje spesielt de som bruker mye narkotika. Kriminalitet bringer ofte med seg straff og soning i fengsel. Rusavhengighet kan gjøre det vanskelig å fullføre utdanning eller holde på en jobb. Dårlig fysisk og psykisk helse og for tidlig død er ofte en konsekvens av høyt forbruk eller avhengighet av rusmidler. Mange rusavhengige har det vondt på mange ulike måter.
    Mange klarer å balansere rusbruken sin, uten at det får store konsekvenser. Andre kommer raskt i en situasjon der de føler de mister kontrollen. Foreløpig er det vanskelig å forutsi hvem som får problemer med rus og hvem som ikke gjør det. Det at man ikke vet hvem som får problemer med rus, kan være en god grunn til ikke å ruse seg.
  3. Hvis man har håp og drømmer for fremtida, men sliter på skolen, med venner eller plages av vonde opplevelser, er det viktig å ikke bruke rus for å glemme det som er vanskelig, men heller få hjelp, slik at man kan nå de målene man har satt seg. Rus vil bare gjøre livet vanskeligere og hindre at man får levd ut drømmene sine.
  4. Mange som får behandling for sine rusproblemer finner ut at den beste måten å få et bedre liv på er å holde seg helt rusfri.
  5. Kjenner man en som har rusproblemer, og som ønsker å holde seg rusfri, kan man støtte denne ved å selv å la være å ruse seg.

Håper du synes noe av dette kan være gode grunner til ikke å ruse seg.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut