Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Gruppepress

Hei!

Hva er gruppepress?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 11.11.2019

Hei!

Vi mennesker er sosiale vesener, og har vanligvis et ønske om å bli likt og å passe inn. Det vi ofte gjør, er å prøve å likne på dem som er i den gruppa vi ønsker å tilhøre. 
Et positivt gruppepress kan være at man har gode forventninger til hverandre og ønsker at alle skal være med. Når vi snakker om gruppepress, tenker vi likevel ofte på tilfeller der det blir negativt og der vi blir redde for å ikke få være med i gruppa hvis vi skiller oss for mye ut.

Vi tilhører mange forskjellige grupper på så ulike arenaer som familie, venner, klasse, fritid og jobb. Alle steder kan vi kjenne på at det finnes noen uskrevne regler for de ulike gruppene vi er med i. Hvem som bestemmer disse "reglene" kan av og til være tydelig, men ofte er det vanskelig å finne ut av. Vi kan oppleve at vi må oppføre oss, kle oss, mene, spise og drikke spesielle ting eller snakke på en spesiell måte for å passe inn i de ulike gruppene.
Hvis dette er langt unna slik vi egentlig er, kan det oppleves som et ubehagelig press. 

Det er mange måter et slikt gruppepress vises på. Av og til blir ting sagt rett ut, det kan gjelde utseende, klær, meninger eller måter å være på som blir kommentert. Det kan være oppfordringer om å røyke, drikke eller gjøre ting som andre i gruppa gjør. Noen ganger kan vi få opplevelsen av å ha sagt eller gjort noe som ikke "passer seg" i den settingen man er i. Det kan vises ved at det blir helt stille, at noen himler med øynene, eller utveksler megetsigende blikk, og det kan være et avvisende eller latterliggjørende kroppsspråk. Ofte er ikke folk klar over at de er med på å utøve gruppepress; de tar det kanskje for gitt at for at de andre mener og tror det samme som dem? Av og til er det likevel tydelig at noen ønsker å skille mellom "vi" som er med i gruppa og "de andre" som er utenfor.

Alle er forskjellige, og det er fryktelig vanskelig dersom vi hele tiden prøver å være noe vi føler ikke er riktig for oss selv. Det kan også være vanskelig om det er ulike "krav" i de ulike gruppene; da blir det helt umulig å tilfredsstille alle! Da kan det være lurt å øve seg på å stå i mot og si ifra, for dette er situasjoner vi kan komme opp i gjennom hele livet. For å klare det, er det viktig å tenke gjennom hva vi selv ønsker og hvorfor. Da er det lettere å stå for det, selv om vi møter motstand. Mennesker som tør å si i fra, blir ofte respektert, selv om det kan være vanskelig å være så modig at man tør å stå alene om en avgjørelse. 
Hvis vi tør å stå for den vi er og det vi mener, kan det være det lettere for andre også å stå i mot press. Da får vi kanskje selv også mer respekt for mennesker som tør å skille seg ut?
Av og til kan vi oppdage at vi ikke liker de "reglene" som gjelder i ei gruppe, og at vi ikke lenger ser noen grunn til å prøve å tilpasse oss. Da er vi frie til å prøve å finne andre mennesker som har de samme verdiene og holdningene til ting som vi selv har.

Det kan også være lurt å snakke med en venn eller venninne hvis vi skal være med på noe der vi tror vi kan bli utsatt for ubehagelig gruppepress. 
Det å få støtte, om det så bare er fra én person, kan gjøre hele forskjellen!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut