Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Gruppepress vs krysspress

Hei!

Forstår ikke forskjellen på gruppepress og krysspress?

Jente 13

Svar fra ungrus.no 27.09.2019

Hei!

Jeg skjønner at det kan være vanskelig å skille mellom de to begrepene, for krysspress kan også innebære gruppepress.

Hvis vi tar et eksempel som gjelder det å drikke alkohol før man er 18 år, så kan man oppleve at det blir forventet at man drikker alkohol for å bli godtatt av en gruppe jevnaldrende. Man har et sterkt ønske om å få være med på fester, men er redd man ikke blir invitert dersom man ikke deltar i drikkingen. Da vil det kunne oppleves som et gruppepress fra den gruppa man ønsker å tilhøre.
Samtidig kan man oppleve et sterkt ønske fra foreldre eller andre om å vente med å drikke alkohol til man er 18. Det kan være begrunnet med at foreldre er engstelige for at noe uheldig kan skje med en dersom man drikker i ung alder. Man kan selv tenke og kjenne på at begge deler er viktige. Da står man i en situasjon der man utsettes for to ulike forventninger og begge synspunkt kan være riktige og har kanskje selv ulike ønsker som ikke lar seg forene. Det kalles for krysspress.

Håper at dette gjorde forskjellen forståelig!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no  

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut