Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Holdning til hasj

Hei!

Mange syntes det skulle ha vært lov å røyke hasj. Hva mener du om det?

Jente 15

Svar fra ungrus.no 14.04.2016

Kjære jente, 15!

Det var et veldig kort og greit spørsmål som jeg skal forsøke å gi et litt fyldig svar på. Jeg mener at det ikke skal være lov å røyke hasj, og begrunnelsen min er: 

- Røyking i seg selv er skadelig for lungene, og jeg har som doktor opplevet at mange pasienter får en raskere ødeleggelse av lungene når de røyker hasj sammen med tobakken. 
- Den hasjen og marihuanaen som finnes på markedet i dag, er mye sterkere enn den de brukte i 1970- og 1980-årene. Det betyr at flere som bruker hasj vil kunne få alvorlige bivirkninger av bruken. Spesielt tenker jeg på angst og andre psykiske plager som kan være veldig vanskelig å behandle, men også at cannabisen setter seg i fettvevet og påvirker hjernen i lang tid. Den påvirkningen gjør blant annet at man blir dårligere til å organisere livet sitt, møte fram til timer og avtaler, og til å lære nye ting (og det er jo litt dumt for alle skoleelever og studenter). 
- Noen av stoffene i hasjen kan gi avhengighet hos brukerne, slik vi kjenner fra heroin, kokain og nikotin. Det har vist seg veldig vanskelig å slutte med cannabis dersom man først er blitt avhengig. Flere av de som har kombinert hasj med andre narkotiske stoff, forteller at hasjen var den aller vanskeligste å slutte med. 
- Stoffene i hasj virker på veldig mange forskjellige steder i kroppen, og man har også sett plutselig død på grunn av cannabisbruk. 

Med andre ord, "bivirkningene" ved hasjrøyking er så store at det er viktig at færrest mulig bruker dette stoffet. Det er vanskelig å tenke seg at færre vil bruke hasj dersom det blir lovlig. Forskning fra andre land, blant annet USA, viser at legalisering gir økt bruk, og det er jo ganske lett å tenke seg. 

Et argument som av og til brukes når noen ønsker å gjøre hasjrøyking lovlig, er at alkohol er lovlig, og det er mye farligere. Problemet med det argumentet er at storrøykere av cannabis også er storforbrukere av alkohol, og at hasjen vil komme i tillegg til, ikke i steden for alkohol. De to stoffene virker dessuten på forskjellig måte, uten at jeg skal gå inn på det her.

Det er noen mellomstadier mellom legalisering (å gjøre det lovlig å røyke hasj) og å gjøre det straffbart å røyke hasj. Dette er tiltak som allerede i dag brukes i stor grad når ungdommer blir tatt for hasjrøyking. De kan da få tilbud om ungdomskontrakt. Dette innebærer at de ikke blir straffet eller får anmerkning på rullebladet dersom de gjennomfører et behandlings- og oppfølgingsopplegg. Jeg er varm tilhenger av behandlingstilbud i steden for straff, men jeg tror ikke det er noen god ide å legalisere cannabis i Norge. 


Med hilsen

Dagfinn Haarr

kommuneoverlege

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut