Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Hvorfor er cannabis ulovlig i Norge?

Hei!

Hvorfor er det egentlig ulovlig med cannabis i Norge? Har vi konkret forskning som sier at cannabis er farlig? Det er ingen dokumentasjon på at cannabis har tatt livet av mennesker, har jeg lest flere steder og dette er ett av hovedpunktene forkjempere for legalisering nevner.

Jente, 17

Svar fra ungrus.no 21.12.2016

Hei!

Cannabis er et rusmiddel som går under narkotikalovgivningen. Her er et utdrag av den offiselle politikken i forhold til narkotika som blir redegjort for på regjeringen.no:

"Narkotika
I Norge er det forbudt å innføre, tilvirke, omsette, oppbevare og bruke narkotika (se mer om narkotikalovgivningen). Det er et mål for narkotikapolitikken at færre personer begynner å bruke narkotika og at de som bruker skal bruke mindre. Politikken skal motvirke eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og unge, samtidig som den skal bidra til gode tjenester og tilstrekkelig hjelp til rusavhengige. Politikken tar også sikte på å redusere illegal bruk av legemidler.
Gjennom den norske narkotikapolitikken arbeides det for å redusere tilgjengeligheten til narkotika ved å sette inn tiltak mot produksjon, innførsel og omsetning."

Bakgrunnen for en slik politikk er selvsagt at mange som ruser seg mye, får et vanskelig liv som følge av rusen. Rus har også store omkostninger for pårørende og for resten av samfunnet. En av grunnene til at man har lover og regler knyttet til alkohol og andre rusmidler, er ønsket om å begrense tilgjengeligheten. Tanken er at økt tilgjengelighet på et rusmiddel, gir økt forbruk, og at økt forbruk gjør at flere får et problematisk forhold til rusen

Når det gjelder cannabis, så er det delte meninger, også blant forskere om hvor skadelig det er. Det er nok ikke dødeligheten som bekymrer mest når det gjelder cannabisbruk. Bekymringene er ofte knyttet til psykiske skadevirkninger og sosiale konsekvenser som følge av cannabisbruk. 

Hvis du vil vite mer om cannabis, kan du lese på Folkehelseinstituttets nettside, fhi.no. Der vil du også finne referanser til forskning på feltet nederst på siden.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut