Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Røyk og snus

Hvorfor er det lov med tobakk?

Hei!

Hvorfor er det lovlig å røyke eller snuse/ bruke tobakk?

Jente 12

Svar fra ungrus.no 22.01.2020

Hei!

Det er et godt spørsmål du stiller. Når vi i dag kjenner alle skadevirkningene tobakk gir, kan vi undre oss over at det ikke er forbudt.
For å forstå dette, må vi se både på historien og på politikken.
Da tobakk først kom til Norge, var det ingen som visste at den kunne være helseskadelig. Røyking ble veldig vanlig på 1900-tallet. 
Det var først da skadevirkningene ble tydelig dokumentert at man kunne gå inn med lover som skulle beskytte mot tobakksskader. En slik lov kom i 1975. Siden er Lov om vern mot tobakksskader utvidet, slik at det nå er totalt forbud mot all tobakksreklame, helseadvarsler på tobakkspakkene og 18-års aldersgrense for kjøp og salg av tobakk. Loven beskytter også mot passiv røyking på arbeidsplasser og transportmidler. 

Når det ikke er innført et forbud mot tobakksprodukter, er det nok fordi tobakksbruk har lange tradisjoner i landet vårt. Det er fortsatt mange som røyker og snuser, og i et demokrati som Norge, må man ha flertall i Stortinget for å innføre nye lover. Dette er det det ingen partier på Stortinget som har som sin politiske sak nå, og det ville nok ikke fått gjennomslag heller.

Jeg legger ved en lenke til en artikkel om tobakk i Store norske leksikon.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut