Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Konsekvenser av hasjbruk

Hei!

Ka e konsekvensene til hasj, utenom at du blir avhengig?

Jente 14

Svar fra ungrus.no 19.05.2020

Hei!

Vi har nettopp svart på et tilsvarende spørsmål, så her kommer det på nytt!

Hasj kan skade kroppen både fysisk og psykisk. Man skiller ofte mellom skader etter akutt inntak og skader etter langvarig bruk. Før jeg går inn på disse skadene vil jeg beskrive hvordan hasj virker inn på kroppen generelt.

Ved bruk av hasj vil virkestoffet THC (Tetrahydrocannabinol) transporteres raskt til hjernen og feste seg til spesielle reseptorer. Disse reseptorene finnes i mange deler av hjernen, blant annet i områder som kontrollerer beslutningsevne, motivasjon, hukommelse, smerte, søvn og stress. Hasj nedregulerer disse reseptorene og det vil inntre en ubalanse i hjernens normalfunksjon som kan føre til redusert hukommelse, innlæring, konsentrasjon, koordinering, vurderingsevne  og nedsatt følelsesliv. Hasj gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, noe som innebærer økning av paranoide tanker og endret virkelighetsoppfatning. Dette kan i noen tilfeller føre til rusutløste psykoser, hvor det kan være behov for innleggelse på sykehus.

Alle disse ovennevnte forandringene kan gå utover fungering i dagliglivet og føre til problemer i forhold til skolegang, jobb og nære relasjoner. Nyere forskning har påvist at det er høyere risiko for negative konsekvenser blant personer som begynner å bruke hasj i ung alder, fordi hjernen ikke er ferdig utviklet før i 24-årsalderen.

Etter direkte inntak kan noe oppleve angst- og panikkanfall, oppkast og svimmelhet. Andre akutte effekter kan være hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til hjerte- og karkomplikasjoner.

Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonssymptomer og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Regelmessig bruk øker også risikoen for lungesykdommer (kronisk bronkitt og astma) og kan redusere kroppens immunforsvar slik at man blir mer utsatt for infeksjoner/sykdom. Hasj kan også påvirke hormonbalansen i kroppen som kan føre til menstruasjonsforstyrrelser og redusert sædkvalitet.

Som du skjønner kan inntak av hasj skade kroppen både fysisk og psykisk samt føre til utfordringer knyttet til skole, jobb og sosiale relasjoner.

Med vennlig hilsen 

Madelene Skårdal 

Koordinator for hasjavvenningsarbeidet i Kristiansand kommune

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut