Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Konsekvenser av narkotika for samfunnet

Hei!

Hvilke konsekvenser har narkotika for samfunnet?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 11.04.2016

Hei!

Narkotikabruk har store konsekvenser for samfunnet.

For det første er det alle enkeltmenneskene som får dårligere livskvalitet og helse som følge av egen eller andres narkotikabruk.

Det har også økonomiske konsekvenser for fellesskapet.
Det koster mye for helsevesenet å behandle skader etter uhell, ulykker og sykdommer som oppstår når mennesker ruser seg. Også pårørende kan få økt sykelighet som følge av frykt og engstelse, og også trusler og vold, knyttet til at den de er glad i ruser seg.
Så kan for eksempel ofre i trafikkulykker der føreren har vært ruset, få ødelagt helsa og påføre helsevesenet store utgifter som følge av andres rusing.

I tillegg er det slik at mange som er avhengig av narkotika ikke klarer å jobbe og være produktive for samfunnet. I stedet trenger de støtte fra det offentlige for å klare seg både økonomisk og på andre måter.

Det er også mye kriminalitet knyttet til narkotikamiljøene, og det gir også konsekvenser.
Smugling, tyveri, innbrudd, vold og overgrep er ofte ruselaterte lovbrudd. Dette kan være med på å skape utrygghet for enkeltpersoner, men kan også gjøre at frykten øker mer generelt i samfunnet.
Samtidig står narkotikaforbytelser for mange av utgiftene som brukes til politi, rettsvesen og fengsel/kriminalomsorg.

Til slutt vil jeg likevel gjenta at omkostningene er alvorligst for de menneskene som får ødelagt sine muligheter til et godt liv som følge av egen eller andres rusbruk.


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no
 

 

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut