Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Konsekvenser av rusmisbruk

Hei!

Hva er konsekvenser av rusmisbruk?

Jente 18+

Svar fra ungrus.no 05.02.2019

Hei!

Du stiller et enkelt spørsmål som likevel handler om mange ting. Konsekvensene av rusmisbruk kan være knyttet til brukeren selv, brukerens familie og nære venner og til samfunnet generelt.

Når det gjelder brukeren selv vil man etter gjentatt bruk av ulike rusmidler kunne utvikle en avhengighet, noen rusmidler som heroin og morfin er sterkt avhengighetsskapende og en vil kunne bli avhengig etter kort tid.
En avhengighet fører ofte med seg økonomiske problemer, mange må ty til kriminelle handlinger som tyveri og salg av narkotika for å finansiere sitt eget forbruk. Langvarig rusmisbruk vil også kunne føre til både kroppslige og psykiske helseskader.

Rusmisbrukerens familie vil også få det vanskelig dersom rusen blir det viktigste. Barn som vokser opp med en forelder som er rusmisbruker vil ofte oppleve utrygghet, krenkelser, overgrep og omsorgssvikt.

Konsekvensene for samfunnet er også knyttet til ulike forhold. Det omfatter manglende skatteinntekter fra rusmisbrukere som ikke er i jobb, økonomiske ytelser til de som dermed ikke har inntekt. Det omfatter også behandling på sykehus knyttet til ulike helseplager og til selve avhengighetsbehandlingen. I tillegg kommer kostnadene knyttet til eventuelle kriminelle handlinger, straffereaksjoner og så videre.

Dette er bare en kort oppsummering av hva som kan være konsekvenser av rusmisbruk. Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider, fhi.no.

Vennlig hilsen

Benny Klokkervold

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut