Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Langtidseffekter av narkotikabruk

Hei!

Jeg lurer på hvilken effekt narkotika kan ha på deg over lengre perioder?
Jeg lurer på dette fordi jeg skriver en oppgave om dette på skolen.

Gutt 17

Svar fra ungrus.no 27.04.2017

Hei!

Det er mange ting som spiller inn når man skal se på hvilken effekt narkotikabruk kan ha over tid; både hvilke stoffer du bruker, hvor ofte du bruker dem, hvor mye stoff du bruker og om du bruker sprøyte, for eksempel. Noen kan bruke rusmidler av og til over mange år, uten at det har særlig negative effekter. Bruker du derimot mye narkotika over en lang periode, øker sjansen for å få ulike sykdommer og skader. Nederst kommer en liste fra Dagfinn Haarr over noen av de sykdommene som det er økt risiko for å få dersom man ruser seg mye

I tillegg kommer alle vanskene som følger med et liv med rus. Det påvirker forholdet til familie, venner, jobb og fritid. Det er vanskelig å holde avtaler og følge opp de forpliktelsene man har når man ruser seg. Det gjør at de som står en nær ofte blir skuffet og mister tilliten til vedkommende. Ofte får man pengeproblemer, fordi det er dyrt å ruse seg, og det kan også være vanskelig å ha nok igjen til mat, klær og bolig. Mange tyr til kriminalitet eller prostitusjon for å få råd til å kjøpe rusmidler. Selv om man får mange negative konsekvenser ved langvarig rus, er det vanskelig å slutte hvis man først er blitt avhengig. Da er det skjedd endringer i hjernen som gjør at man føler man trenger rusmiddelet for å fungere og føle seg frisk. Trangen til å ruse seg kan også komme selv om man har vært rusfri i lang tid. De fleste som er blitt rusavhengige trenger profesjonell hjelp for å klare å slutte. I tillegg er det til stor hjelp for mange å være med i en selvhjelpsgruppe som NA, der man møter andre som har vært i samme situasjon og som ønsker å være rusfrie.

Her er noen aktuelle sykdommer du kan få når du ruser deg:
Hjerneslag, hjerteinfarkt og plutselig hjertedød er sett hos amfetaminbrukere, kokainbrukere, exstascybrukere og cannabisbrukere
Leverbetennelse (hepatitt A, B og C) og HIV ser vi hos sprøytebrukere
Lungesykdommer (astma og lungekreft) er økt hos cannabisbrukere
Tannsykdommer er veldig vanlig
Betennelser i huden, særlig hos sprøytebrukere og amfetaminbrukere
Psykiske sykdommer er det mye mer av hos rusmisbrukere. Spesielt øker faren for alvorlige psykiske lidelser hos cannabisbrukere
Vanlige livsstilssykdommer er vanligere hos rusmisbrukere
Ulykker er en av de vanligste dødsårsakene
En del kreftformer er vanligere hos rusmisbrukere
Demens-sykdommer er vanligere hos rusmisbrukere
Stoffskiftesykdom og andre hormonforstyrrelser er noe vanligere hos rusmisbrukere
Hjerteklaffbetennelse og kronisk infeksjon i hjerteposen er vanlig hos sprøytebrukere
Mennesker med alvorlige rusproblemer har 20-30 års forkortet levetid sammenlignet med jevnaldrende. 

Håper dette kan være til hjelp i arbeidet med oppgaven din!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut