Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Alder og skadevirkning av hasj

Hei!

Er det mer skadelig å røyke hasj før man blir 18, eller er det like skadelig uansett? 

Takk for svar!

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 14.02.2020

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Ja, det er mer skadelig å røyke hasj når man debuterer i tidlig alder. Hjernen er i stadig utvikling fram til 24-årsalderen, så om man begynner med hasj i tidlig eller sein alder, kan være avgjørende for hvilke skader man får. Generelt gjelder at jo tidligere man begynner med hasj, joo større kan skadevirkningene og konsekvensene bli. 
Jeg skal kort prøve å forklare grunnen til dette. Virkestoffet i hasj, THC, fester seg til spesielle reseptorer i hjernen som regulerer mange kognitive funksjoner. Bruk av hasj medfører at det skjer en endring i hjernens normalfunksjon, som vil kunne føre til for eksempel redusert hukommelse, innlæringsevne, konsentrasjon, planlegging, vurderingsevne og koordinering. Disse forandringene kan føre til problemer i forhold til skole, jobb, fritidsaktiviteter og relasjoner. Det er også påvist at unge har høyere risiko for å bli avhengige av hasj. 

Håper svaret var oppklarende!  

Med vennlig hilsen 

Madelene Skårdal 

Koordinator Hasjavvenning Kristiansand 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut