Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Barn og hasjrøyking

Hei!

Hva skjer hvis man røyker hasj hver dag når man er under 12 år?

Yngre enn 12 år

Svar fra ungrus.no 29.03.2019

Hei

Hvis jeg hadde fått informasjon om eller kommet i kontakt med et barn under 12 år som røykte hasj daglig ville jeg blitt veldig bekymret.  

For det første er hasj skadelig både for både kroppen og hjernen. Når man røyker hasj daglig vil dette påvirke hjernens funksjoner for eksempel når det gjelder å huske, å konsentrere seg, hvor motivert man blir og hvor godt man lærer. Disse funksjonene er spesielt viktige i ungdomsårene med tanke på at det da man går på skole og skal lære viktige ting.
Hjernen er under utvikling i hele ungdomstiden og er ikke ferdig utviklet før i 24-årsalderen. Hvis man røyker hasj daglig i tidlig alder, kan man skade hjernen så mye at det kan få konsekvenser, ikke bare mens man er ung, men også videre inn i voksenlivet.
Jo tidligere man begynner med rus, jo større er risikoen for skadevirkninger. Det er i ungdomstiden grunnlaget for en god framtid lages. Hvis man røyker daglig i så tidlig alder, er det stor sannsynlighet for at man ikke klarer å følge opp skolearbeidet, i tillegg kan det få konsekvenser i forhold til familie, venner og aktiviteter. Det er også en risiko for at man utvikler en avhengighet til rusmiddelet. Da er det vanskelig å slutte med rus, selv om man ønsker det.

For det andre er hasj et ulovlig rusmiddel. Det betyr at det er kriminelt å bruke det. Ofte medfører også bruk av hasj at man kommer i kontakt med et rusmiljø. Når man oppdager rusbruk blant barn, vil alltid foreldre og barnevern kontaktes.

Hvis du ønsker mer informasjon eller er bekymret for deg selv eller andre, vil jeg råde deg til å prate med en voksen, for eksempel foreldre eller helsesøster på skolen.

Vennlig hilsen

Madelene Skårdal,

Koordinator i Ungdomstjenesten

Kristiansand kommune

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut