Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Hvordan få noen til å slutte med hasj?

Hei!

Hvordan kan man få noen til og slutte med hasj?

Gutt 15

 

Svar fra ungrus.no 24.03.2017

Hei!

Jeg vet ikke om du spør for en skoleoppgave eller om dette er en aktuell problemstilling for deg, men siden det er mange dette kan angå, velger jeg å tenke at dette er en virkelig situasjon.

Det er ikke lett å få noen til å slutte med hasj hvis vedkommende ikke ønsker det selv. Du er bare 15 år, og dersom den du er bekymret for er under 18 år, ville jeg vurdert å snakke med foreldrene, eller noen andre voksne du stoler på, om denne bekymringen, slik at du ikke blir sittende med et ansvar du ikke skal ha.

Hvis du er bekymret for en som røyker hasj, så er det sannsynligvis noen grunner til det?
Det er ulovlig å bruke hasj. Tenker du på at den som røyker kan få konsekvenser hvis han eller hun blir tatt for hasjrøyking? Det er en del yrker man ikke får og noen land man ikke kommer inn i dersom man blir straffet for hasjbruk.
Er det sånn at du blir satt i situasjoner du ikke trives i på grunn av den andres hasjrøyking?
Ser du at hasjrøykingen begynner å få negative konsekvenser for vedkommende?
Det er ofte familie og venner som først ser om en rusbruk begynner å komme ut av kontroll.
Hvis du er bekymret for en som røyker hasj, kan du si det til vedkommende. Fortell hva du ser som bekymrer deg. 
Noen som røyker kan miste kontakten med gamle venner eller de blir mindre interessert i skole eller i å gjøre ting de har likt tidligere. Det kan være at fokus på rus og det rundt blir veldig stort. Det kan være mye som til sammen gjør at du kan bli bekymret for en som røyker hasj, men det er viktig å vise til konkrete ting som du selv har sett.
Kanskje sliter vedkommende med noe som det kan være godt å prate om, enten med deg, en voksen eller en fagperson. Hvis vedkommende går på skole, kan helsesøster være et godt sted å begynne. 

Hvis vedkommende ønsker å slutte eller ha en pause i hasjrøykingen, har RUStelefonen utarbeidet en hasjavvenningsapp som det går an å prøve. Den kan sannsynligvis hjelpe hasjrøykeren til å finne positive ting ved å slutte og til å holde fast på motivasjonen.
Mange synes det er vanskelig å slutte med hasj på egen hånd, og mange kommuner har nå tilbud om røykeavvenning for hasjrøykere. Du kan gå inn på din kommunes nettside og se om det fins et tilbud der.
Spesialisthelsetjenesten (sykehusene) har også avdelinger som jobber med rus og avhengighet, og de hjelper også mennesker som trenger hjelp til å slutte med cannabis. For å få hjelp der, må man først kontakte fastlegen som kan henvise videre til behandling.

Ved å være en god venn, kan du være en støttespiller for en som ønsker å slutte med hasj, men det viktig å vite at du ikke kan få han eller henne til å slutte. Det er en avgjørelse vedkommende tar selv. 
Du kan komme opp i en situasjon som blir vanskelig for deg å håndtere, og da er viktig å tenke på at du også må ta vare på deg selv, selv om det kan innebære at du må ta avstand fra den som ruser seg. Da kan det være godt å snakke med egne foreldre eller andre voksne, så du ikke blir gående å bære på vonde tanker om hva du kunne og burde gjort.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut