Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Spørsmål om cannabis

Hei!

Jeg har et spørsmål angående cannabis. Er det sånn at thc/delta9 thetalhydralcannabinoide ikke har drept noen i historien? Har lest og finner ingen som har dødd av det i seg selv.
Hva er de skadene som kan komme av weed i seg selv? Har også lest at det er mye positivt med cannabis, iallefall medisinsk. Er det sånn at grunnen til at folk går over til sterkere stoff, er at de kjøper det på et ulovlig marked og at dealeren deres tilbyr sterkere stoff?

Jeg har ADHD. Kan jeg få medisinsk cannabis i små doser medisinsk, ikke i røykeform, men tablett? Forstår så klart at røyking ikke er bra så hvis du får i deg cannabis på en måte som ikke involverer røyking er det da tryggere?
Har lest at cannabisrøyk er mindre skadelig en tobakksrøyk.

Gutt 15

Svar fra ungrus.no 04.01.2018

Hei gutt 15!

Takk for interessante spørsmål. Jeg skal prøve å besvare så godt jeg kan.

Hvorvidt man kan dø av inntak av THC er omdiskutert. I mange tilfeller vil det være vanskelig å finne den faktiske årsaken til for eksempel hjertestans. Det er mulig at det har vært en underregistrering av dødsfall knyttet til cannabisbruk, siden det ikke har vært så mye oppmerksomhet rundt virkninger og konsekvenser av bruk. Det man vet er at THC kan gi hjerteforstyrrelser, ofte høy hjerterytme. Det finnes noen rapporter som viser at cannabisbruk kan utløse hjertestans, men det er diskusjoner rundt hvorvidt det kan skje hos personer som er helt friske fra før eller om det gjelder personer som har hjerteproblemer fra før. Nye dyrkemetoder gjør det mulig å produsere cannabis med høyere THC-innhold enn det som før var vanlig, noe som øker bivirkningene. Bruk av syntetisk cannabis har også økt. Dette stoffet inneholder ikke THC men et stoff med liknende virkning. Ruseffekten av syntetisk cannabis er ofte mye kraftigere, og det er påvist større bivirkninger etter inntak, som for eksempel krampe, bevisstløshet, pustestans og hjerteproblemer. Legger ved en artikkel fra nrk.no om cannabisbruk og dødsfall, publisert i 2014.

Virkningen av marihuana (weed) er, som ved andre rusmidler, sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger, samt mengde inntatt stoff og innhold av virkestoff. Ved bruk av marihuana, vil THC raskt transporteres til hjernen og feste seg til bestemte reseptorer. Dette vil skape en ubalanse i hjernens normalfunksjon. Rusen svekker den kritiske sansen som viser seg gjennom blant annet svekket vurderingsevne, reaksjonsevne, konsentrasjon og koordinasjon. Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, noe som innebærer endret virkelighetsoppfatning. Andre negative virkninger kan være svimmelhet, trøtthet og nedsatt korttidshukommelse. Bruk av cannabis kan også medføre økt risiko for blant annet utvikling av angst, depresjon, høyt blodtrykk, lungekreft og i noen tilfeller utvikling av psykose og schizofreni. Bruk av cannabis kan også redusere kroppens immunforsvar slik at personen er mer utsatt for infeksjoner og annen sykdom. Bruk av cannabis kan også få konsekvenser for skolegang, nære relasjoner, førerkort og yrkesvalg og arbeidsliv.

Det kan være mange grunner til at noen går over til tyngre stoffer. Her er noen:

Endrete ønsker hos brukeren. Bruk av cannabis kan skape et fysisk/psykisk behov og ønske om å prøve en sterkere eller en annen type rus.

  • Når man begynner med cannabis kan man bli en del av et miljø der noen også bruker andre stoffer. Det kan gjøre at veien til andre stoffer blir kortere.
  • All narkotikabruk i Norge er ulovlig. Har man overtrådt en grense (bruk av cannabis) kan også terskelen for å prøve annen narkotika bli lavere.
  • Dersom en bruker av cannabis ikke erfarer noen negative konsekvenser av egen bruk, kan det medføre at brukeren ikke vektlegger motargumentene for å prøve annen narkotika.

Ingen av forklaringene utelukker de andre og det kan gjerne være flere forklaringer som gjør seg gjeldene samtidig. Du kan lese mer om hvorvidt hasj leder til tyngre stoffer i en artikkel fra forebygging.no her.

Det er strenge regler for å utvikle og ta i bruk nye medisiner i Norge. Det er forskjell på å bruke et narkotisk stoff i medisin og for å oppnå en ruseffekt. Mange narkotiske stoffer brukes i dag som medisin, for eksempel morfin, som virker effektivt som smertestillende medisin. Det finnes også medisin som inneholder virkestoffer fra cannabisplanten. I Norge er Sativex godkjent som medisin, dette er en munnspray som brukes for å dempe muskelkramper knyttet til sykdommen multippel sklerose (MS). De siste årene er det forsket mye på mulige medisinske egenskaper til cannabisplanten. Man har kommet frem til at medisinsk cannabis kan virke positivt inn på behandling av smerte og kvalme hos kreftpasienter. Det forskes også på om virkestoffene kan hjelpe pasienter som har epilepsi. Bruk av disse medikamentene har ikke bare positiv virkning men har også en del bivirkninger. Medikamenter skal derfor ikke brukes hvis dette ikke er skrevet ut av en lege. Det finnes per dags dato, så vidt jeg vet, ikke noe medisinsk cannabis som er beregnet til pasienter med ADHD.
Når vi snakker med mennesker som sliter med rusproblemer og som har ADHD, hører vi ofte at de begynte å selvmedisinere seg med cannabis fordi de følte at det ga dem en viss ro. Det er likevel ikke å anbefale å prøve ut dette som en strategi for å håndtere uro knyttet til ADHD på grunn av faren for avhengighet og ovennevnte bivirkninger. Jeg vil anbefale at du tar kontakt med fastlegen din for å få hjelp til å håndtere de utfordringene du har knyttet til ADHD-diagnosen din.

Håper du fikk svar på det du lurte på!

Vennlig hilsen

Madelene Skårdal

Koordinator Hasjavvenning Kristiansand

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut