Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Narkotika og helseskader

Hei!

Hvilke helseskader fører narkotika til?

Gutt, 12

Svar fra ungrus.no 20.05.2016

Hei!

Å bruke narkotika kan på mange måter sammenlignes med å drive en risikosport der mange av farene er usynlige. Man vet ikke under hvilke forhold de ulike stoffene er produsert, hva de er blandet med og hvilken styrke de har. Det kan gjøre rusen og konsekvensene av den veldig uforutsigbare. Det innebærer fare for overdoser, psykoser og smitte, for å nevne noe. Selv om man ikke dør av overdosen, kan man likevel få hjerneskade og skader i nervesystemet som kan vare resten av livet. Rusutløste psykoser kan gå over dersom man slutter å ruse seg, men for noen har rusbruk vært med på å utløse alvorlige psykiske lidelser, som blant annet schizofreni. Smittefaren kan komme både av forurenset stoff og ved at man deler sprøyter. Dette kan gi alvorlige infeksjoner blant annet på hjerte og lunger, og det kan føre til kroniske leverbetennelser (hepatitt B og C).

I selve rusfasen blir mange mindre kritiske, tar større sjanser og får dårligere kontroll på kroppen enn ellers. Noen blir også mer sinte og kranglete når de er ruset. Dette gjør at de lettere kan komme opp i situasjoner som kan bli ubehagelige, eller rett og slett farlige. Mye vold, seksuelle overgrep, bilulykker og drap skjer når folk er påvirket av ulike rusmidler, både narkotiske stoff, men særlig alkohol. 

Bruk av narkotika gjør også at man kan utvikle avhengighet. Dette skjer når kroppen er blitt vant til å få i seg et stoff, og reagerer negativt dersom man stopper å gi kroppen dette stoffet.
Da får man abstinenser, som gjør at man føler seg dårlig på ulikt vis, både kroppslig og psykisk. Og så vet de fleste at dersom de tar seg en ny dose, forsvinner ubehaget, og da er dette ofte den enkle veien å gå, på kort sikt.
Avhengighet kan være så sterk at mange ikke klarer å stoppe å ruse seg, selv om man mister jobb eller skoleplass og forholdet til kjæreste, ektefelle og barn blir ødelagt og økonomien blir svært vanskelig.

Hvis man tilfører kroppen narkotika jevnlig, får kroppen problemer med å ta imot og bryte ned disse stoffene. Det er en belastning på mange organer, alt etter hvilke rusmidler man bruker. 
Hjerne, hjerte, lever og lunger er veldig utsatt hos personer som ruser seg mye på narkotika. De er også mer utsatt for å få ulike kreftformer. Ofte holder de seg ikke bare til ett stoff, men bruker forskjellige typer etter dagsform, økonomi og hva de får tak i. 

De som bruker narkotika står i fare for å forkorte livet sitt kraftig. Det kan være en brå og uventet død som følge av en overdose heroin, eller det kan være at sykdom og skade som følge av et liv med rus gjør at helsa blir dårligere enn den ville vært om en ikke ruset seg.

Hvis du vil vite mer konkret om hvilke helseskader hvert enkelt rusmiddel kan gi, kan du gå inn på denne lenken til Folkehelseinstituttet.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut