Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Om forskning på cannabis

Hei!

I et spørsmål fra en ung gutt på 17 år der han spør dere hva som er farlig med cannabis svarer dere: I tillegg er det slik at sjansen for å utvikle psykisk sykdom økes ved cannabismisbruk. Dette gjelder bl.a. fare for psykoseutvikling. Andre helseskader som er bevist er bl.a. påvirkning av immunforsvaret, lungene, hjerte-karsystemet, sædkvalitet, testikler, foster mm. Det har også vært gjort undersøkelser som viser at cannabis kan påvirke våre ferdigheter i trafikken bl.a. med tanke på bilkjøring. Rusmisbruk påvirker også de nærmeste Dette er rett og slett svada. Det ligger ingen forskning som tilsier det som dere skriver her!
Det er faktisk stikk motsatt! En misbruker av stoffet cannabis har bedre sædkvalitet enn en som ikke bruker. Skal dere svare ungdom her og gi nyttig kunnskap, sjekk opp faktaen dere deler. At cannabis påvirker egenskapene til å kjøre motorvogn er korrekt, men det gjør også for lite søvn!

 

Svar fra ungrus.no 24.08.2015

Hei tilbake!

Forskning er en vanskelig ting. Selv innenfor områder som er mye mindre kontroversielle enn cannabis, blir forskningsdata brukt selektivt. Legemiddelindustrien har i mange år systematisk offentliggjort data som viser at nye medikamenter virker. Data som viser at de ikke virker, blir i stor grad ikke offentliggjort. Forskningen på cannabis og dens mange virkninger og bivirkninger gir også sprikende resultater. Det er store kvalitetsforskjeller på studiene, og man kan stort sett finne støtte for det som passer med ens egen oppfatning når man leter etter forskningsdata på nettet.

Vi som svarer i Ungrus, er ikke forskere, men vi forsøker å være rimelig oppdatert på de store forskningsdatabasene og se på de store linjene. Enkelte av oss har mange års erfaring med å "reparere" skadevirkninger av cannabisrøyking hos pasienter. Vi forsøker å balansere våre råd ut fra gode vitenskapelige studier og egen erfaring i feltet.

Enkeltstudier har resultater som peker i mange retninger, men det store bildet er at jo mer forskning som offentliggjøres, jo større er bekymringen rundt den totale helsefaren man utsetter seg for ved jevnlig cannabisrøyking. Så går det godt an å diskutere for eksempel om den doblingen man ser av alvorlige psykiske lidelser hos cannabisrøyere er forårsaket av cannabisen, eller om det er andre faktorer som spiller inn. Vårt poeng er bare å slå fast at dersom du bruker cannabis regelmessig, vil sannsynligheten din for å få en alvorlig sinnslidelse fordobles. Det som er viktig for oss, er å få fram at cannabisrøyking kan ha alvorlige bivirkninger som den enkelte bør ta med i vurderingen når hun eller han bruker cannabis eller tenker å gjøre det. 

 

Med hilsen

Dagfinn Haarr
kommuneoverlege
spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut