Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Rus i svangerskapet

Hei! 

Jeg trenger litt informasjon om fosterutvikling, rus og livsstil og konsekvenser.

Gutt 18+

Svar fra ungrus.no 20.05.2020

Hei!

Det er et viktig tema du tar opp. Å bruke rusmidler mens man er gravid, kan være veldig risikofylt. Det er likevel ulikt skadepotensiale for de ulike rusmidlene, noe du kan lese om i Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet fra Folkehelseinstituttet. Du kan også lese Gravid og alkohol på helsenorge.no.

Et nyfødt barn er helt avhengig av foreldrenes oppmerksomhet og at de ser barnet og de behovene det har. Dersom man ruser seg, vil fokuset flytte seg fra barnet til det som er knyttet til rusen, nemlig å skaffe seg penger og rusmidler. Når man er ruset, er en av konsekvensene at man blir mindre oppmerksom og i dårligere stand til å se og fange opp barnets signaler. Foreldre som ruser seg kan være ustabile følelsemessig og i oppførselen sin, og det kan være veldig skremmende og utrygt for et barn. Alt dette kan innebære at barnet blir utsatt for omsorgssvikt, og det kan være veldig skadelig for barnet. Mange barn av rusavhengige har det vanskelig og kan streve med mange ulike ting. Forebygging.no har en artikkel om Barn i familer med rusmiddelproblemer. Her står det både om risikofaktorer og beskyttende faktorer.
Også mange voksne barn av rusbrukere sliter med ettervirkninger av en utrygg og uforutsigbar barndom. En person som er vokst opp med denne type utfordringer, kan trenge noen å snakke med om det. Da finnes det tilbud både i kommuner, i spesialisthelsetjenesten og i selvhjelpsgrupper der man møter andre som har opplevd det samme som en selv. Her er en lenke til helsenorge.no som viser Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut