Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Rus og personlighetsforandring

Hei!

Hvordan kan rus skade personligheten til et menneske?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 13.03.2017

Kjære gutt, 14!

Dette veldig viktige spørsmålet er ikke så helt enkelt å svare på. Ordet "personlighet" betyr mange ulike ting.  En måte å definere personlighet på, er hvordan et menneske møter verden og andre mennesker. Personligheten regnes for å være ganske stabil etter at man er blitt voksen.
Det er kjent at mange mennesker med alvorlige rusproblemer har det vi kaller personlighetsforstyrrelser, altså at de møter verden og andre mennesker på en annerledes måte enn det som er vanlig. Dette kan være vanskelig både for den det gjelder, og for menneskene som er rundt vedkommende.
Så blir spørsmålet: Er det rusen som forandrer personligheten til et menneske, eller fikk dette mennesket rusproblemer fordi det har en personlighetsforstyrrelse? Svaret er at begge deler er riktig.
Du må være ganske tøff og kynisk for å klare deg som rusmisbruker. Empatien, eller medfølelsen med andre mennesker, kan ofte være lite til stede når du ruser deg. Jeg har opplevd at mange av mine pasienter har blitt "normale" når de har vært rusfrie en periode. Da hadde de nok en normal personlighet med seg inn i rusmisbruket, og den kommer tilbake når sjansen byr seg.

Men blant rusmisbrukerne er det mange mennesker som har alvorlige personlighetsforstyrrelser før de begynner å ruse seg. Disse vil stort sett fortsette å ha vanskeligheter etter at de har sluttet med rusen.

Vi vil alle sammen endre personlighet i større eller mindre grad mens vi er beruset, uansett hvilket stoff vi har tatt. Forklaringen er at rusmidlene virker på mange forskjellige deler av hjernen, både den delen vi kan kalle "fornuftshjernen", og den delen som er "følelseshjernen". Og både fornuften og følelsene kan bli ganske endret når de er påvirket av disse kjemikaliene. De fleste av oss vil ha opplevet at mennesker i alkoholrus kan oppføre seg helt annerledes enn det de gjør når de er edru. Denne midlertidige personlighetsforandringen vil stort sett gå over når man blir rusfri. Men dersom man ruser seg ofte og mye, kan hjernen ta varig skade av rusmidlene, og da vil også personligheten kunne endre seg. 

Med hilsen

Dagfinn Haarr
Kommuneoverlege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut