Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Rusrelaterte tiltak i Kristiansand

Hei! 

Jeg jobber med en skoleoppgave og lurer på hvor mange og hvilke aktører det er i Kristiansand som tilbyr hjelp, støtte, omsorg, veiledning, forebygging mot rus.

Takk for svar!

Gutt 18+

Svar fra ungrus.no 19.02.2020

Hei!

Så spennende at du skriver en oppgave der du undersøker hvem som jobber for å forebygge og hvem som tilbyr ulik bistand på rusfeltet i Kristiansand! 
Det arbeidet som gjøres er så variert og så omfattende at det er umulig å gi en fullstendig oversikt her. Jeg vil likevel forsøke å hjelpe deg et stykke på vei, så kan du bruke lenkene til å få mer detaljert informasjon om de ulike tilbudene.

Når det gjelder Kristiansand kommunes arbeid, så gjøres det mye, viktig, forebyggende arbeid både på helsestasjon, i barnehage, skole, barnevern m.m. Tidlig oppdaging av risikofaktorer og tidlig innsats for å forhindre negativ utvikling er viktige innsatsområder. I tillegg har Kristiansand kommune folkehelsekoordinator, kriminalitetsforebyggende koordinator og kriminalitetsforebyggende team og ansatte som har oppgaver dedikert til rusforebygging. Kommunen drifter dessuten ungrus.no. Alle disse har rusforebygging med som viktig del av målsettingen. Så har kommunen tiltak innen rus og psykisk helse for ungdom og voksne, som både er forebyggende og som gir bistand til de som allerede opplever rus som en utfordring. Det er også Kristiansand kommune som drifter Jegersberg gård, som er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige. Det finnes også ulike aktivitetstilbud som kan benyttes av mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer. 

For de som ønsker rusbehandling, kan kommune og fastlege henvise til spesialisthelsetjenesten. Sørlandet sykehus har deler av sin Avdeling for rus avhengighetsbehandling (ARA) lokalisert i Kristiansand.

Det er også flere lokale avdelinger av selvhjelpsorganisasjoner som NAAA, Al-Anon og VBA, samt brukerorganisasjoner som RiO og A-Larm

Så er det veldig mange frivillige og ideelle organisasjoner i Kristiansand som jobber opp mot mennesker med utfordringer knyttet til rus. Det er organisasjoner som Blå Kors, Frelsesarmen, Kirkens bymisjon, Shalam, Sammensenteret m.fl. 
Matsentralen samarbeider med ideelle organisasjoner i Kristiansand om omfordeling av overskuddsmat fra matvarebransjen til vanskeligstilte. 

Som du ser, er det mange som engasjerer seg på rusfeltet i Kristiansand, og det er vanskelig å få med seg alt.

Håper dette likevel var en nyttig innføring i et felt der kommune, sykehus og ideelle og brukerorgansasjoner har et omfattende samarbeid for å gi best mulig tilbud når det gjelder forebygging av rusproblemer og hjelp til dem som har et rusproblem.

Her har jeg ikke tatt med alt det gode arbeidet som gjøre innenfor kultur, idrett og andre frtidsaktiviteter, som også er med på å bidra til god folkehelse for byens innbyggere.

Lykke til med oppgaven!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut