Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Skoleoppgave om familie og rus

Hei!

Hvordan er det for familie og venner å ha en som bruker narkotika?
Hvordan er det med gruppepress?
Til skoleoppgave.
Takk på forhånd!

Jente 14

Svar fra ungrus.no 28.02.2017

Hei!

Du har to ganske forskjellige temaer i skoleoppgaven din, og jeg vet ikke om du tenker at de henger sammen?

Når det gjelder familie og rus, så har mange pårørende i de seinere årene stått frem og fortalt hvordan det er å leve tett på en som er rusavhengig. Gjennom arbeidet mitt, har jeg også møtt mange pårørende. De forteller om frykt for liv og helse til den de er glad i. De forteller om at personen endrer seg, og får et fokus som dreier bort fra familie og venner og mer mot rusen og pengene som trengs for å finansiere den. De merker at det kan bli vanskelig å stole på personen som ruser seg, og de er redde for hva som kan skje med vedkommende i et tøft rusmiljø.
Dette, og mye mer, gjør at de som står rundt en som har en skadelig rusbruk bruker masse tid og krefter på denne personen, og mange synes det er vanskelig å ivareta seg selv og sine egne behov. De blir redde, de blir lei seg, de kan kjenne på dårlig samvittighet og skam, og de kan føle seg maktesløse når det gjelder å hjelpe den som ruser seg. Dette fører til at mange pårørende blir syke selv.
Fordi det er så tøft å leve tett på en som ruser seg, finnes det selvhjelpsgrupper, pårørendeorganisasjoner og behandlingstilbud for pårørende både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten rundt omkring i landet.
Helsenorge.no har en nettside om tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus.

Når det gjelder spørsmålet ditt om hvordan det er med gruppepress, er jeg ikke helt sikker på hva du mener. Lurer du på om gruppepress finnes? Til det vil jeg si, at vi mennesker er grunnleggende sosiale. Det innebærer at vi strekker oss langt for passe inn i en gruppe vi liker og ønsker å tilhøre. Ofte er det slik at man kler seg nokså likt, er opptatt av de samme tingene og gjør de samme tingene som dem man ønsker å gå sammen med. Dette kan også gjelde rusbruk. I noen miljøer vil det å prøve ut tobakk, alkohol eller andre rusmidler kunne oppleves som noe man må være med på for å få innpass i gjengen.
Det går likevel an å stå imot et slikt press. Hvis man selv tar et standpunkt og står fast på det, er det lettere å håndtere situasjoner der man blir tilbudt noe man ikke har lyst å være med på. Det kan også være greit å alliere seg med andre man tenker har samme holdning som en selv til dette. Av og til kan man bli så utfordret at det kan være vanskelig å fortsette å gå sammen med dem man liker, fordi de tar noen valg man selv ikke kan stå inne for. Da kan det være lurt å trekke seg unna, hvis det oppleves nødvendig for å ivareta seg selv.
Hvis du med spørsmålet om gruppepress mente noe annet enn det jeg svarte på, kan du gjerne skrive inn på nytt!

Lykke til med skoleoppgaven!

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut