Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Skoleprosjekt om avhengighet

Hei!

Vi har et skoleprosjekt om avhengighet og misbruk av rusmidler.
Vi lurer på hva som skjer med kroppen når man er avhengig eller misbruker rusmidler.

Elev

 

Svar fra ungrus.no 20.11.2015

Hei!

Det er flott at dere har om misbruk og avhengighet av rusmidler på skolen! Konsekvensene av rusbruk og avhengighet er omfattende, både for enkeltpersoner og for samfunnet.

Vi i ungrus.no har en artikkel om avhengighet liggende ute på siden. Vi har også svart på lignende spørsmål tidligere, og svarene vil du finne under "Rus og avhengighet".
Folkehelseinstituttet har også Faktaark om avhengighet, som dere kan hente stoff fra. Der ligger dessuten filmen "Hva gjør rusmidler med hjernen", som kan være en fin innføring i temaet.

Når det gjelder hva som skjer med kroppen når man får i seg rusmidler, er det en glidende overgang mellom bruk og misbruk.
Jeg velger derfor å trekke frem noen punkter fra et svar jeg har gitt tidligere og håper det kan være til hjelp i prosjektet deres.

Farer ved akutt rus:
Når vi er ruset, påvirkes måten vi tenker og reflekterer på. Da er det ikke så lett å vurdere situasjoner som oppstår på en god måte.
Vi blir lettere utsatt for uhell og ulykker, og sjansen for å kommer opp i krangler og voldssituasjoner øker i ruset tilstand.
Beveger vi oss ut i trafikken, enten på moped, motorsykkel eller i bil eller båt, er det også stor sjanse for at det kan skje alvorlige ulykker.
På grunn av at vår kritiske sans svekkes og impulsiviteten øker under ruspåvirkning, er det også lettere å komme opp i seksuelt ladete situasjoner som kan være vanskelig å håndtere, ikke bare der og da, men også i ettertid.

Fare for psykisk og fysisk helse:
Jevnlig bruk av rusmidler over tid, påvirker både den fysiske og psykiske helsen. Det er påvist at hasjrøyking kan føre til psykoser. Mange sliter med angst og depresjon som følge av rusbruk. I tillegg kan høyt forbruk av rusmidler over tid føre til mange sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, infeksjoner og sykdommer på de indre organer. 

Fare for avhengighet:
Langvarig bruk av rusmidler kan føre til avhengighet. Det gjør det vanskelig å slutte, selv om vi ser at rusingen ødelegger stadig mer i livet vårt. 
Hvis vi er kommet så langt, trenger de fleste hjelp for å klare å slutte med rus.

Økonomiske konsekvenser:
En som er avhengig av å få i seg rusmidler hver dag for å slippe abstinenser og å føle seg frisk, trenger mye penger for å kunne kjøpe det som trengs.
Dette går ofte kraftig ut over økonomien, og mange må bruke mye av dagen på å skaffe seg nok penger til rus.
Det er ikke uvanlig i rusmiljøene å måtte skaffe seg penger på ulovlig vis, enten ved salg av rusmidler, stjeling eller med andre metoder.
Det er også mange som selger sex for å få råd til å kjøpe seg rusmidler.

Fare for overdose:
Dersom man bruker opioider, som for eksempel heroin, morfin eller Metadon, er det lett å overdosere. Mange for tidlige dødsfall i Norge skyldes overdose av rusmidler.

Konsekvenser for de nærmeste:
Alle de tingene jeg har nevnt nå rammer ikke bare den som ruser seg. Å leve nær en som sliter med rusproblemer går ut over livskvaliteten til familie og venner også.
Hvis du hele dagen går rundt og engster deg for den som ruser seg, kan det være vanskelig å konsentrere deg om ditt eget liv.

Heldigvis er det hjelp å få, både for rusavhengige og pårørende! Men det beste er jo å se farene i forkant og være forsiktig med bruk av alkohol og helst avstå fra bruk av andre rusmidler.

Håper du kan bruke noe av dette i prosjektet ditt!


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut