Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Symptomer på russug

Hei!

Hvordan kan jeg merke at kjæresten min har russug?

Gutt 18+

Svar fra ungrus.no 15.04.2016

Hei!

Jeg vil starte med å takke deg for spørsmålet ditt! Jeg tolker det slik at du har en kjæreste med et rusproblem. Du vil vite hvordan russug kan arte seg, kanskje for å kunne hjelpe kjæresten din når hun strever.

Jeg snakker ukentlig med mennesker som sliter med rusproblemer. Der hører jeg ofte snakk om russug og hvordan det føles og viser seg overfor andre.
En som har et rusproblem har ofte begynt å bruke rusmidler som en måte å håndtere vanskelige følelser på. Der starter rusproblemet. Denne "kjemiske løsningen" blir etterhvert et problem i seg selv når vedkommende utvikler avhengighet.

Russuget kan dukke opp i ulike situasjoner når en slutter å ruse seg. Det kan være nok å se mennesker bruke rusmidler enten i det virkelige liv eller på film. Det kan komme når følelsen av annerledeshet og tristhet dukker opp i slike settinger. Mange forteller at det gir dem følelser og tanker som at jeg kan ikke bruke rusmidler, mens alle andre kan.
En kan kjenne på russug når en kjenner på andre vanskelige følelser, eller i situasjoner der en før hadde brukt anledningen til å bruke rusmidler for å forsterke og toppe følelser.
Følelsen av å ikke være bra nok og frykt for å bli avvist, er også noe våre pasienter ofte snakker om.

Russuget kan oppleves av de rundt som rastløshet og uro. Andre blir lett irriterte og sinte. De sier selv at de synes andre mennesker rundt dem ikke forstår dem helt eller at det rett og slett er mange idioter rundt dem.
Noen blir mer lei seg og er ikke helt mentalt til stede. Mange oppgir selv at når russuget kommer, trekker de seg litt inn i seg selv og flere gir uttrykk for at de isolerer seg.

I behandlingen her skal pasientene sette opp en liste over hvordan andre kan merke tegn på russug. De tre viktigste tegnene som går igjen er:

- de isolerer seg

- de synes synd på seg selv 

- de er ikke åpne om følelser og tanker.

Veldig mange med rusproblemer opplever at det kan være en god støtte å snakke med "likemenn" når de kjenner på russug. Likemenn er mennesker som har jobbet seg ut av et rusproblem og som vet hvordan det kjennes. De kan også dele erfaringer de har gjort seg om hva som kan være bra å gjøre når en kjenner på russug. Likemenn kan man for eksempel treffe i A-larm, NA, AA, og Al-anon (for pårørende).

Vi som er glad i en med rusproblemer, blir ofte redde og bekymret når vi opplever at vår kjære har russug. Redselen vår gjør at vi kanskje ikke blir de beste til å hjelpe.
Selvfølgelig skal kjærester være der for hverandre og støtte hverandre i vanskelige situasjoner.

Noen problemer kan det likevel være lurt å be om hjelp til.


Vennlig hilsen

Eva Norbakk

Sykepleier,

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling,

Sørlandet sykehus

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut