Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Alkohol

Tiltak for å begrense alkoholbruk

Hei!

Hva er de beste tiltakene til å begrense alkoholforbruk?

Gutt 18+

Svar fra ungrus.no 25.07.2019

Hei!

Jeg regner med at du med spørsmålet ditt tenker på tiltak som gjelder for hele samfunnet. De mest kjente og virksomme tiltakene som brukes for å begrense omfanget av alkoholbruk er pris og tilgjengelighet.
Dette er bakgrunnen for at man har aldersgrense, alkoholavgift, promillegrense, avgrensning på salgstider på alkohol og at man må ha bevilling for å selge alkohol. Lokale forskrifter kan også være med på å regulere hvor man kan få lov til å selge/servere alkohol. Det kan for eksempel være at man ønsker å skjerme områder der barn og unge ferdes, idrettarenaer etc.

Når det gjelder privat forbruk, viser det seg at mennesker med høy inntekt ofte drikker mer enn de med lavere inntakt, så disse reguleringene virker ikke på samme måte på dem. Samtidig er et det de med lavere inntekt som får mest helseplager som følge av alkoholbruk. Du kan lese om dette i "Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighet" fra Helsedirektoratet.

Hvis man ønsker å regulere eget alkoholforbruk, handler det ofte om å ta valg. Hvis man har mye alkohol tilgjengelig hjemme, kan det være enklere å bli fristet og forsyne seg enn om man kjøper inn til de planlagte anledninger der man ønsker å servere og drikke alkohol. 

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut