Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

Usikker på barnefars rus

Hei!

Jeg har to barn med en som har vært rusfri siden vi ble sammen. Nesten 6 år. For noen dager siden gikk jeg på mobilen til han og fant ut han hadde inntatt valium, det var på natten.
Jeg ble helt knust og valgte å ta med meg barna dagen etter og dro til moren min. Jeg trudde han skulle forstå alvoret, og han sa dette var et engangstilfelle. Men han valgte å drikke seg full og ble tatt av politiet (ikke grunnet rus) som kontaktet barnevernet. Barnevernet ringte meg og fortalte meg at det kom til å bli opprettet sak der jeg også blir innblandet. Jeg er helt fra meg og vet ikke hva jeg skal gjøre. Har aldri vært i barnevernet før, og jeg skjønner ikke hvorfor det skal gå utover meg å. Jeg føler meg dum som ikke har skjønt han har ruset seg, om han har gjort det flere ganger. Jeg føler jeg tok det rette valget for meg og mine barn og dro fra han da jeg fant ut dette, selv om det bare var snakk om en valium. Jeg er helt knust og fortvilet, hadde aldri trodd noe av dette om han. Jeg går konstant med klump i magen, og gruer meg til alt så veldig. Jeg vil heller ikke at han skal ha samvær med barna så lenge jeg ikke vet han er ren, men har jeg rett til å nekte han kontakt med dem uten noe rettsak?

Mor til to

Svar fra ungrus.no 03.01.2019

Hei!

Takk for at du skriver til oss! Det er viktige spørsmål du stiller.

Jeg vil dele opp svaret i tre deler; rus, barnevern og samvær.

Slik jeg forstår deg, så vet du at barnefar har hatt inntak av valium og alkohol, og så er du bekymret for om det vil skje flere rusepisoder. Uro, bekymring, uvisshet, gruing og klump i magen, er dessverre vanlige, men vonde, følelser og konsekvenser for pårørende til en som ruser seg. Barn og rus hører ikke sammen, så om det viser seg at far til barna har et aktivt rusbruk så er det riktig å skjerme barna. Du skal ikke klandre deg selv for om du skulle ha skjønt noe tidligere. Det som er viktig er at du nå får den hjelp og støtte du trenger for å finne ut av hva du/dere skal gjøre videre.

Du skriver at det er sendt bekymringsmelding til barnevernet og det forstår jeg kan oppleves skremmende. Men barnevernet skal gi barn og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, som når en forelder har et rusproblem. Når barnevernet får melding av politiet må de behandle den som alle andre andre bekymringsmeldinger de får. Innen en uke må de vurdere om det er grunn til å starte en undersøkelse av forholdet og innen 3 måneder må de vurdere om det er behov for tiltak. Det vil avhenge av hva de finner mens de undersøker, hvilke tiltak som vurderes som nødvendig for å trygge barnas oppvekstsituasjon. Barnevernet skal hjelpe barn som har foreldre som ruser seg, men de skal også gi den andre forelderen den hjelp og støtte som trengs for å være en god omsorgsperson når en står i en svært krevende livssituasjon som det du gjør nå.

Du skriver at du ikke ønsker at han skal ha samvær med barna så lenge du ikke vet at han er ren. Du kan nekte samvær ved rus, men jeg råder deg til å ta kontakt med familievernkontoret vedrørende spørsmål om samvær. Mange foreldre bestiller en individuell time på familievernkontoret for å få litt veiledning og kartlegge egen situasjon.  Dersom det skulle bli snakk om seperasjon eller samlivsbrudd, må alle foreldre med felles barn under 16 år møte til mekling og her gjøres en avklaring av samvær.

Du finner kontaktinformasjon til ditt familievernkontor her.

Håper jeg har gitt deg svar på det du spør om.

 

Med vennlig hilsen

Ann Christin Haugen

Spesialutdannet sosionom

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut