Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Cannabis

Er cannabis farlig?

Hei!

Er cannabis farlig?

Gutt 14

Svar fra ungrus.no 07.11.2019

Hei!

Når du spør om cannabis er farlig, kommer det an på hva du sammenligner med. Det er andre stoffer som er mer dødelige enn cannabis, det er sjelden noen dør som direkte følge av cannabisbruk.

Hvor farlig det er, kommer også an på hvor sterk cannabis som brukes, hvor ofte og hvor mye som brukes. Det handler også om hvordan man ellers har det, og hvilke miljøer man ferdes i. 
Arv og gener kan også spille inn på hvor farlig det er for den enkelte. Noen er mer disponert for å få psykoser, og da kan cannabisbruk øke risikoen for å utløse en slik alvorlig psykisk lidelse.

Alder er en viktig risikofaktor. Hjernen utvikler seg veldig i ungdomsårene, og cannabisbruk kan forstyrre denne utviklingen.

Vi vet også at hyppig røyking av cannabis, øker sjansen for å få kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) mye mer enn sigarettrøyking.

Når man er ruset, svekkes vår kritiske sans, vi blir dårligere til å styre bevegelsene våre, konsentrere oss, og reaksjonsevnen blir svekket. Dette gjør at man ikke skal kjøre moped, motorsykkel, bil eller føre maskiner når man er påvirket.
Som med alle rusmidler, vil overdreven bruk av cannabis føre til at livskvaliteten går ned og evnen til å håndtere de utfordringene man møter i livet vil kunne bli redusert. 

Som en liten oppsummering, vil jeg si at det ikke er risikofritt å bruke cannabis, og risikoen for negative konsekvenser øker jo yngre man er når man begynner med cannabis.

Jeg legger ved en lenke til Rustelefonens fakta om cannabis.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut