Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus i nære relasjoner

 • Bror som ruser seg
 • Samboer er full sammen med barna
 • Kjæreste som bruker kokain
 • Hasjfunn hos barnet
 • Konsekvenser av å melde fars drikking til barnevernet
 • Mamma drikker seg full
 • Konsekvenser for en selv om en har kjæreste som selger rusmidler
 • Barnebarn som ruser seg på hasj
 • Gravid og i forhold med en som ruser seg
 • Rus og løgn
 • Hjelpe jevnaldrende ut av vansker?
 • Funn hjemme
 • Tungt å gå fra en som ruser seg
 • Er en i familien full?
 • Bekymret for brorens rusmiddelbruk
 • Mor bekymret for sønns rusmiddelbruk
 • Hjelp til medelev med rusproblemer
 • Vanskelig forhold til kjæreste som ruser seg
 • Vanskelig å forholde seg til at sønnen røyker
 • Sterke reaksjoner fra foreldre på hasjrøyking
 • Sønn har hasjgjeld
 • Vanskelig vennskap med en som ruser seg
 • Sønn med rusproblemer
 • Informasjon om hjelp til pårørende
 • Bekymret for venninnes rusmiddelbruk
 • Sammen med en som ruser seg
 • Endret syn på kjærestens hasjrøyking
 • Kjæresten røyker marihuana
 • Kan man hjelpe andre til å slutte med rus?
 • Hvordan vite om en ungdom bruker rusmidler?
 • Redd for andres reaksjon på samboers hasjbruk
 • Hvordan hjelpe kompis som sliter?
 • Parents and alcohol
 • Funn av ukjent rusmiddel?
 • Gravid med en som ruser seg
 • Ulikt syn på alkohol i parforholdet
 • Hvordan stoppe ungdom som bruker narkotika?
 • Hvordan hjelpe unge som ruser seg?
 • Når mor og far ruser seg
 • Sønn som røyker hasj
 • Samboer og barnefar blir for full
 • Tør ikke si ifra om at mor drikker
 • Pappa, sønn og rus
 • Småbarnsfar røyker hasj
 • Sønn som ruser seg og driver med kriminalitet
 • Samboer med økt cannabisbruk
 • Mor med kjæreste som ruser seg
 • Kjæreste som oppfører seg sårende
 • Venninne tar MDMA
 • Skal jeg fortelle andre at kjæresten min røyker marihuana?
 • Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

  Spør oss!

  * Felt merket med dette tegnet må fylles ut