Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Andre spørsmål

Forebygging av rusproblemer

Hei!

Hvordan kan man forebygge mot narkotika?

Gutt 12

Svar fra ungrus.no 15.09.2020

Hei!

Hvis vi ønsker å forhindre at narkotika blir et problem, kan vi tenke på hva som gjør at folk får god helse og trives. 
Det kan være å sørge for at alle har en inntekt de kan leve av og et godt og trygt sted å bo. Dette er viktig for å kunne ha det bra hjemme og kunne ta med venner hjem. Det er også viktig å ha nok penger til å kunne delta på noe av det vennene gjør på fritida.
Det er viktig at barn trives og har det bra i barnehagen og på skolen. Barnehager, skoler og arbeidsplasser skal jobbe aktivt for å hindre mobbing, det kan være god forebygging mot psykiske vansker og utvikling av rusproblemer. Det er også viktig at barn får den hjelpen de trenger hvis de eller foreldrene deres har noe de sliter med.
Idrett, kultur og gode fritidstilbud er også viktig for at innbyggerne skal kunne utfolde seg og trives.

For å forebygge rusrelaterte skader og sykdommer, har Stortinget laget lover og forskrifter som skal gjøre det litt vanskligere å få tak på rusmidler. 
Når det gjelder alkohol, har vi aldersgrenser, begrensede åpnings- og salgstider og man må søke om tillatelse for å kunne selge alkohol. Staten har også lagt avgifter på alkohol og tobakk, for å gjøre disse varene litt dyrere, slik at folk kjøper mindre av dem.
Forbudet mot narkotika er ogsa laget for å begrense tilgangen til rusmidler, og på den måten ønsker man å forhindre at mennesker får livet sitt ødelagt av rus.

Forebygging kan rettes mot alle i en bestemt aldersgruppe. Den kan for eksempel være rettet mot russen, for at de skal få en trygg og god russetid. Man kan også kan drive rusforebygging mot eldre. Det kan blant annet være for å forhindre at alkohol- og medikamentbruk fører til at de får dårligere balanse og faller og skader seg, eller at de husker dårligere og klarer seg dårligere i hverdagen. 

Så fins det tiltak rettet mot grupper som kan ha økt risiko for å få psykiske vansker eller rusproblemer. Det kan være barn av foreldre som sliter med rus og psykiske vansker, eller barn som er utsatt for vold eller overgrep.
Det kan være tiltak rettet inn mot unge mennesker som sliter psykisk, som står i fare for å slutte på skolen eller som har begynt å ruse seg.
Det gjelder å ta tak i problemene så tidlig som mulig, før de vokser seg større og oppleves mer uhåndterlige.

Livsmestring er et nytt fag i skolen, og noe av tanken bak det, er å styrke den psykiske helsen blant barn og unge og også forebygge rusproblemer.

Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Vi spør om kjønn, alder og region for å gi best mulig tilpassede svar. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og besvarte spørsmål vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut