Gå til innhold Gå til navigasjon
ungrus.no - Kristiansand kommune
ungrus.no - Kristiansand kommune

Spør oss / Rus og avhengighet

Jenter og narkotika

Hei!

Hvorfor tar jenter narkotika?

Jente, 14

Svar fra ungrus.no 26.09.2016

Hei!

Det er et interessant spørsmål du stiller. I utgangspunktet er det lett å tenke at det ikke er så stor forskjell mellom kjønnene, men forskning viser at det er en del ulikheter. Siden det er litt vanskelig å skille mellom de ulike rusmidlene, tar jeg sjansen på å svare på hvorfor jenter bruker rusmidler, og ikke bare narkotika. 

Ensomhet, og det å ikke ha en bestevenninne eller et venninnefellesskap, kan gjøre jenter mer sårbare for å begynne med rusmidler.
Kari Lossius, har skrevet om dette på forebygging.no. Her sier hun blant annet at at jenter og gutter utvikler forskjellige relasjoner (vennskap). Hun mener at jenters identitet ser ut til å være sterkere knyttet opp til hvordan de har det med andre mennesker. Venninner ønsker å være like hverandre, og det å være venninner er en viktig del av det å være sammen. Med dette i tankene, kan rusbruk være et forsøk på å håndtere det som oppleves som vanskelige relasjoner.

Mange, både jenter og gutter, bruker rus for å håndtere livsproblemer. Disse kan skyldes at man har opplevd traumer, som for eksempel mobbing, fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgrep. Jenter er mer utsatt for å oppleve seksuelle overgrep enn gutter.
Å vokse opp med vanskelige forhold hjemme, der for eksempel en av foreldrene har en tung psykiatrisk lidelse eller rusproblemer, øker sjansen for at både jenter og gutter begynner å ruse seg. 

Det å få positiv oppmerksomhet og bekreftelse, gjerne fra en eldre gutt eller mann, kan både være spennende og gi en positiv opplevelse for en ung jente eller kvinne. Hvis han bruker rusmidler, vil det kunne øke sjansen for at hun begynner å ruse seg. 
Anne Line Bretteville-Jenssen referer i en artikkel i Tidskriftet for den norske legeforening, tidsskriftet.no, til en amerikansk undersøkelse som viser at mange kvinner som er i et metadonprogram, oppgir at de begynte å bruke heroin mens de hadde et forhold til en mann som var daglig bruker av heroin.          

I en artikkel på forskning.no knyttes bruk av narkotika til høy IQ. Der kommer det frem at dette er tydeligst når det gjelder intelligente jenter.
Disse ser ut til i større grad å prøve ut cannabis og kokain enn sine jevnaldrende. Årsaker til dette blir foreslått å kunne være at mennesker med høy IQ er mer åpne for nye erfaringer. De kan være på jakt etter nye og uvanlige stimulanser. Samtidig har andre undersøkelser vist at evnerik ungdom preges av kjedsomhet, noe som kan være gjøre det spennende å prøve forbudte stoffer. En annen mulig forklaring er at slike ungdommer kan få et negativt stempel av sine jevnaldrende og søke mot rus som en måte å takle det på.

Det er finnes mange grunner til at jenter ruser seg, og jeg har ikke kunnet nevne alle her. Jeg håper du likevel har fått med deg at det ofte er flere årsaker til at en person begynner med rus.
Av den grunn er det også viktig å ta tak i de bakenforliggende problemene dersom man ønsker å gjøre noe med et rusproblem.  


Vennlig hilsen

Anne Wivestad

ungrus.no

 

Trenger du hjelp?

Hvis du er under 25 år og sliter med rus, psykiske eller sosiale vansker, kan kanskje Ungteamet hjelpe deg videre.

Les om Ungteamet
Her kan du skrive ditt spørsmål anonymt. Ikke skriv navn eller adresse. Spørsmålet blir videresendt til svartjenesten, og svaret vil bli lagt ut på ungrus.no i løpet av en uke.

Spør oss!

* Felt merket med dette tegnet må fylles ut